TR | EN
Başkan
Başkan

Hizmet Standartları


İşlem No : 1 - Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Tıklayınız.
İşlem No : 2 - Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin Gerekli Belgeler.

Dilekçe Ek’inde

1. Yeni Tarihli Tapu (son 6 ay’a ait)
2. Yapı Ruhsatı
3. SGK İl Müdürlüğünden inşaat ile ilgili m2’yi belirtir borcu yoktur yazısı – ASIL
4. Yapının kullanılmasında sağlık yönünde uygundur yazısı (H.Güldüoğlu ASM- Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi yanı)-ASIL
5. Sığınak Komisyonundan Sığınak Uygundur yazısı (OSB MüD.)- ASIL
6. Belediyeden emlak tespit tutanağı (Hacılar Bld.-Melikgazi Bld.)- ASIL
7. OSB Müd. Su - Kanalizasyon Müdürlüğü’nden
- Yangın Tesisatı uygunluk belgesi
- Kanalizasyon – Yağmur Şebekesi bağlantı uygunluk belgesi

Yukarıdaki belgeler tamamlandığında, bölgemiz tarafından oluşturulan teknik bir heyet tarafından yapı incelenerek ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı tespit edilecektir. Yapı ruhsata uygun olarak yapılmış ise;

8.   Vergi dairesinden harcın yatırıldığına dair yazı (O.S.B.den yazılacak yazı ile gidilecek)

İşlem No : 3 - İşyeri Açma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/ BEYAN FORMU EKİNDE;

İş Yeri Açma Başvuru / Beyan Formu için Tıklayınız.

1- Tapu fotokopisi (Kiracı İse Tapu ve Kira Kontratı)
2- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
3- OSB İtfaiyeden Yangın yeterlilik raporu
4- ÇED olumlu ya da ÇED gerekli değildir belgesi ( çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
5- Geçici Faaliyet Belgesi veya çevre İzni ( çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
6- Atık su Bağlantı İzin Belgesi var mı? (Organize Sanayi Müdürlüğü)
7- İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi raporu ve sözleşmeleri
8- Vaziyet Planı
9- Makine yerleşim planı
10- Kapasite raporu  (Sanayi Odası)
11- Sanayi Odası ya da Ticaret Odası Kayıt Belgesi
12- Vergi levhası fotokopisi
13- Kuruluş ilanı, Yetki Belgesi ve  İmza Sirküleri ( şirketler için )
14- Kimlik, Ustalık belgesi ve Esnaf Odası Kayıt Belgesi  (şahıslar için)
15- Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve Diploma Fotokopisi (1.sınıf GSM ve kimya, gıda vb. işyerleri için)
16- Harç makbuzu (OSB den yazılacak yazı ile ilgili belediyeye yatacak)

 İşlem No : 4 - Doğal Gaz Aboneliği

1. Bölgemizden alınacak matbu dilekçe (doğal gaz aboneliği için gerekli bilgiler tablosu) sanayici ve sanayicinin tayin ettiği doğal gaz iç tesisat firması ile birlikte doldurulacaktır.
2. Dilekçenin Bölgemize sunulmasıyla birlikte, tutarı sanayiciye bildirilen doğal gaz depozitosu için teminat mektubu yada Bölgemiz hesaplarına yatırılmış olan nakit para alındı makbuzu
3. Mal Sahibi şirket ise imzaya yetkili kişilerin yetki belgesi
4. İmzaya yetkili kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri

Tamamlanma Süresi En Geç : 2 Gün

İşlem No : 5 - Elektrik Aboneliği

1. Dilekçe
2. Resmi Kiracı ise Yönetim Kurulu karar yazısı
3. Onaylı Elektrik Projesi ve Geçici Kabul Tutanağı ( İlk elektrik vermede)
4. Bağlantı Bedeli ( ilk enerji vermede )
5. Elektrik Güvence Bedeli ( Nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu )
6. Mal Sahibi Şirket ise imza sirküleri , Mal sahibi şahıs ise imza beyanı
7. İmzaya yetkili kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
8. Kaşe
9. Muhasebe Birimimizden Borcu Yoktur Belgesi

Tamamlanma Süresi En Geç : 2 Gün

İşlem No : 6 - Su Aboneliği

1. Dilekçe
2. Resmi Kiracı ise Yönetim Kurulu karar yazısı
3. Mal Sahibi Şirket ise imza sirküleri , Mal sahibi şahıs ise imza beyanı
4. İmzaya yetkili kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
5. Kaşe
6. Muhasebe Birimimizden Borcu Yoktur Belgesi

Tamamlanma Süresi En Geç : 1 Gün

İşlem No : 7 - Kanalizasyon Bağlantısı

1. Dilekçe

Tamamlanma Süresi En Geç : 2 Gün

İşlem No : 8 - Deşarj İzin Belgesi

1. Dilekçe
2. İşletme içi kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke planlarının dilekçe ekinde sunulması

Tamamlanma Süresi En Geç : 2 Gün

İşlem No : 9 - Yangın Eğitimi Verilmesi 

1. Dilekçe

Tamamlanma Süresi En Geç : 2 Gün

Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.