TR | EN
Başkan
Başkan

Çevre Yönetim Müdürlüğü


Bağlı Birimler;

 • Atıksu Arıtma Tesisi
 • Temizlik İşleri
 • Park – Bahçe
Görev, Yetki ve Sorumluluklar;

 1. Çevre Kanunu, OSB Kanunu, çevre Yönetim Sistemi ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde çevre - temizlik, arıtma tesisi ve park – bahçe hizmetlerini faaliyetlerini yürütmek ve kontrol etmek.
 2. Kayseri OSB Atıksu Arıtma Tesisinin işletilmesi, çevre izinlerinin alınması, atıksu analizlerinin yaptırılması sağlamak.
 3. Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılacak kimyasallarla ilgili rapor hazırlamak, teklifleri almak sonuçlandırmak.
 4. Kayseri OSB sınırları içerindeki ön arıtma tesisi proje onaylarını yapmak ve çalışma şartlarını denetlemek,
 5. Sanayicilerden kaynakalan evsel katı atıkların toplanması, taşınması ve nihai bertarafıyla ilgili çalışmaları yapmak.
 6. İçme suyuyla ilgili gerekli kontrollleri yapmak ve iki haftada bir Bölgenin muhtelif yerlerinden alınan su numnelerinin kimyasal ve bakteriyolojik analizlerini yaptırmak,
 7. Bölge sınırları içerisindeki cadde, yaya kaldırımı ve orta refüjlerin temizliğini yaptırmak ve kontrol etmek,
 8. Kayseri OSB nin “ Daha Yeşil ve Temiz ” olması için; Bölge içinde ve dışında ağaçlandırma faaliyetleri düzenlemek ve Sanayicileri bu konularda bilinçlendirmek.
 9. Sanayicileri çevre Mevzuatları konusunda bilgilendirmek ve konularla ilgili eğitim, seminerler ve yarışmalar düzenlemek,
 10. İş yeri açma ve çalışma ruhsatları düzenlenirken işletmenin çevre boyutlarını kontrol etmek,
 11. Kayseri OSB sınırları içerisinde çevre sağlığı ilaçlamalarını yaptırmak ve kontrol etmek,
 12. Bölge içerisindeki yeşil alanların, ağaçların ve süs bitkilerinin bakımlarını düzenli olarak yaptırmak ve kontrol etmek,
 13. Bağlı birimleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeler hazırlamak ve yönetimin onayına sunmak.
Atıksu Arıtma Tesisi: Bölgemizdeki Sanayicilerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılması için 40.000 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinin ihalesi 2008 yılında yapılarak 2013 yılında işletmeye alınmıştır. Tesiste fiziksel, kimyasal, biyolojik ve çamur susuzlaştırma üniteleri bulunmaktadır.
Bu kapsamda; Kayseri OSB AAT ile ilgili Atıksu Yönetim Sistemi hazırlanarak firmaların işletme döneminde uyması gereken şartlar belirlenmiştir.

Bunlar;

 • Kanalizasyon deşarj standartları,
 • İşletme giderlerine katılım paylarının hesaplanmasında esas alınacak kriterler,
 • Atıksu debi ve kirlilik yüklerinin tespitinin ne şekilde yapılacağı,
 • OSB tarafından atıksu kontrollerinin nasıl yapılacağı ve işletmelerin istenen standartları sağlamaması durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar,
Temizlik : Bölgemizdeki caddelerin temizliği Bölge Müdürlüğümüze ait 3 adet yol süpürme aracıyla düzenli olarak yapılmakta. Ayrıca yaya kaldırımı, orta refüjlerin temizliği ve yeşil alanların bakım işleri ise her yıl müteahhide ihale edilerek yaptırılmaktadır.

Park-Bahçe: Bölgemizde yaklaşık 200.000 m2 ye ulaşmış olup; bakım ve biçim işleri düzenli olarak yapılmaktadır. OSB nin daha yeşil olması için her yıl Sanayici parsellerine tarafımızdan ücretsiz olarak fidan dikimi yapılmakta olup; bu güne kadar 150.000 fidan dikilmiştir.

çöp (evsel) Toplama : Bölgedeki Sanayicilerimizden kaynaklanan evsel çöpler 3 adet sıkıştırmalı çöp kamyonuyla haftanın 6 günü düzenli olarak toplanarak ortalama 30 ton/gün çöp Büyükşehir Belediyesi çöplüğüne taşınmaktadır. Ayrıca çöp toplama sırasında kullanılan konteynırlarda Bölge Müdürlüğümüz tarafından Sanayicilerimize ücretsiz olarak verilmektedir.

çevre Sağlığı İlaçlamaları: Bölgemizde her yıl düzenli olarak sivrisinek, karasinek ( larva ve uçkun dönemlerinde ) ve diğer haşerelerle ilgili mücadele çalışması yapılmaktadır. Uçkun ilaçlamaları 2 adet ULV makinesiyle yapılmaktadır. Söz konusu uygulama çevre sağlığı açısından çok önemli bir yöntem olup; çevre kirliliğine sebep olmamaktadır.

İçme Sularının Kontrolü: Bölgemiz tarafından sağlanan içme suları depo çıkışlarında otomatik olarak klorlanmakta ve günlük kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca 2 haftada bir Bölgenin muhtelif yerlerinden alınan su numunelerinin kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılmakta ve sonuçları ilgili sanayicilere tebliğ edilmektedir.

çevre Mevzuatı Uygulamalar: 2872 sayılı çevre Kanunu kapsamında aşağıda belirtilen yönetmeliklerle ve OSB Uygulama Yönetmeliğiyle ilgili Sanayicilerimizin uymaları gerekli yükümlülükleri hatırlatılmakta ve bu konuda bilgilendirmeler yapılarak eğitimler yapılmaktadır.

OSB Kanunu,

OSB Uygulama Yönetmeliği

2872 sayılı çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri

İşyeri Açma Ruhsatı: 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamında Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalan işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmektedir.