TR | EN
Başkan
Başkan

Ruhsat & Proje Müdürlüğü


Ruhsat – Proje Müdürlüğü tarafından;

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda belirtilen yükümlülükler çerçevesinde;

 • Proje Kontrolü yapılması
 • Yapı Ruhsatı (İnşaat Ruhsatı)
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken)
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı)
 • Yapı Denetim seviye, hakediş ve diğer işlemleri.
 • Yapı durum tespiti ve (SGK, Çevre Şehircilik vb.) kurumlarla ilgili gerekli yazışmalar
 • GES proje kontrolü ve onay işlemleri
 • Yapı Ruhsatlarının, Yapı Kullanma İzin Belgelerinin ve İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarının Arşivlenmesi
 • Projelerin Arşivlenmesi
 • Ruhsatsız ve kaçak yapıların kontrolü
 • Proje arşiv sisteminin talep doğrultusunda KVKK kanunu kapsamında paylaşımı
 • Bölgemiz tarafından yaptırılan muhtelif inşaat işlerinin kontrolü
 • Yönetim Kurulu toplantı gündeminde bulunan Ruhsat Proje Müdürlüğü ile ilgili konular hakkında bilgi, belge ve raporların hazırlanması

   Hizmetleri verilmektedir.

Yapı Ruhsatı İşlemleri;

 • İnşaata başlamadan önce Müdürlüğümüze müracaat edilerek Yapı Ruhsatı Alınması gerekmektedir.
 • Yapı Ruhsatı almak için dilekçe ekinde yer alan projeler ve diğer evraklarla birlikte Müdürlüğümüze başvuru yapılması gereklidir.
 • Yapı Ruhsatı alınarak ruhsat ve eki olan projelere uygun inşaat yapılmalıdır.
 • Yapılan inşai faaliyetin seviyesine göre Yapı Denetim süreçlerinin ilerletilmesi gerekmektedir.
 • Verilen ruhsatların süresi 2 yıldır.
 • Ruhsat süresi içinde tamamlanmayan yapılar için Ruhsat süresi dolmadan süre uzatımı yapılabilir.
 • İnşasına başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve ruhsat yenilenmesi yapılmayan yapıların ruhsatı geçersiz hale gelir. Bu durumda yeniden Yapı Ruhsatı alınması gereklidir.

 Yapı Kullanma İzin Belgesi İşlemleri;

 • İnşaat bittikten sonra Yapı Ruhsatının süresi dolmadan Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken) alınması gereklidir.
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken ) için Müdürlüğümüze istenilen evraklar ile başvurulur.
 • Yapılan başvuru üzerine Ruhsat Proje Müdürlüğümüz ve ilgili diğer müdürlükler tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygunlukların alınması halinde Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken ) verilir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri,

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için dilekçe ekinde yer alan evraklarla birlikte Müdürlüğümüze başvuru yapılması gereklidir. Ruhsat Proje Müdürlüğümüz ve ilgili diğer müdürlükler tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygunlukların alınması halinde Gayrısıhhi veya Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmektedir.

 

Ruhsat Proje Müdürü

Adı - Soyadı : Ahmet BULUT

Mesleği :  Harita Mühendisi  (YTÜ)

Telefon : (0352) 321 11 00 - (2170)

E posta :  a.bulut@kayseriosb.org