TR | EN
Başkan
Başkan

Ruhsat & Proje Müdürlüğü


Bölge Müdürlüğümüz   Ruhsat – Proje Müdürülüğü tarafından;
 • Proje Kontrolü
 • Jeolojik Etüd Kontrolü
 • Yapı Ruhsatı (İnşaat Ruhsatı)
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken)
 • İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı)
 • Yapı Ruhsatlarının, Yapı Kullanma İzin Belgelerinin ve İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarının Arşivlenmesi
 • Projelerin Arşivlenmesi
 • Ruhsatsız ve kaçak yapıların kontrolü ve takibi
 • Bölgemiz tarafından yaptırılan muhtelif inşaat işleri kontrolü
Hizmetleri verilmektedir.

İnşaata Başlamadan önce Yapılacak İşlemler;
 • İnşaata başlamadan önce istenilen evraklarla Bölge Müdürlüğüne müracaat edilerek Yapı Ruhsatı Alınması gerekmektedir. Yapı Ruhsatı alınmadan başlanan inşaatlar kaçak yapı muamelesi görmektedir. ( 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesi 1.fıkrasında “Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Denilmektedir. Bu nedenle sanayicilerimizin mağdur olmamaları için Yapı Ruhsatını alarak İnşaata başlamaları gerekmektedir)
 • Yapı Ruhsatı almak için dilekçe ekinde projeler ve diğer evraklarla birlikte Bölge Müdürlüğümüze başvurulması gereklidir.
 • Yapı Ruhsatı alınarak bu ruhsat ve eki olan projelere uygun inşaat yapılmalıdır
 • Verilen bu ruhsatların süresi 2 yıldır.
 • Ruhsat süresi içinde bitmeyen inşaatlar için yeniden Yapı Ruhsatı alınması gereklidir.
İnşaat Bittikten Sonra Yapılacak İşlemler;
 • İnşaat bittikten sonra Yapı Ruhsatının süresi dolmadan Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken Ruhsatı) alınması gerekir.
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken Ruhsatı) için Bölge Müdürlüğümüze istenilen evraklar ile başvurulur.
 • Yapılan başvuru üzerine bölgemizin teknik elemanları tarafından projelere uygun inşaat yapılıp yapılmadığının kontrolünün ardında uygun görülmesi halinde Yapı Kullanma İzin Belgesi (Mesken Ruhsatı) verilir.


Ruhsat Proje Şefi

Adı - Soyadı: Mehmet Ozan FAKIOĞLU
Telefon: 0 (352) 321 11 00
E-posta: o.fakioglu@kayseriosb.org