TR | EN
Başkan
Başkan

Çevre Politikamız


ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kayseri OSB Müdürlüğü olarak temel çevre politikası ve vaatleri aşağıdaki gibidir:


ü Çevre hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları, enerji verimliliği(Güneş Enerji Santrali), iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla sanayi çevre anlayışında öncü olmak,

ü Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,

ü Organize Sanayi Bölgemizde çalışılan her kuruluşun ve okulumuzun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,

ü Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,

ü Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak, atık suyun arıtılması sırasında çevre dostu kimyasallar kullanmak,

ü Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.