TR | EN
Başkan
Başkan

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kayseri OSB Müdürlüğü olarak hizmetlerimizi gerçekleştirirken, tüm faaliyetlerinde emniyetli çalışma koşullarının ve ortamlarının sağlanmasını, operasyonların emniyetli olarak tamamlanmasını öncelikli hedef olarak belirlemiştir. İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde kişisel yaralanma, hayat kaybı, sağlığa ve mülke gelebilecek zarar ve çevrenin tahrip edilmesini önlemek için tüm operasyonel faaliyetleri etkin bir şekilde kontrol edilecektir. 

Kurumumuz, vermiş olduğu tüm hizmetlerde personelinin operasyonlar sırasında aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmak için gerekli düzenlemeleri yapacağını taahhüt etmektedir:


ü Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

ü İSG Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve katkılarını sağlamak için çalışanlarımız ve öğrencilerimiz danışma ve katılım için desteklenmektedir.

ü Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak,

ü Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

ü Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel ve öğrenci eğitimlerini vermek,

ü Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

ü Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

ü Risk ve fırsatlar değerlendirilerek uygun çalışma ortamları sağlamak,

ü Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin ve öğrencilerimizin tatbikatlara fiilen katılmalarını sağlamak.