TR | EN
Başkan
Başkan

İtfaiye Müdürlüğü


İtfaiye Müdürlüğü 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa esas olarak hazırlanan "Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu” nun 60. Maddesi uyarınca kurulmuş ve 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri ve bu kanuna göre hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 69. maddesi gereği görevini yerine getirmektedir.

Amacımız,

Bölgemizin ihtiyaç ve imkânları ön planda olmak üzere, faaliyete başlayacak ve faaliyet gösteren sanayi tesisleriyle yakın işbirliği ve yardımlaşma sağlanması ve yapılan çalışmalarda “ önlem Kültürünü “ yaygınlaştırma ve Sanayicimizin değerlerine katma değer sağlamaktır.

FERMAN yazısından da anlaşılacağı üzere öNLEM KüLTüRü bir arada yaşayan toplumların vazgeçilmez bir alışkanlığı ve davranış biçimi olması gerçeğini bize tekrar hatırlatıyor.

Yangın çok kısa sürede büyük bir afete dönüşme ve karşısına çıkan her şeyi yok edip küle çevirme gücüne sahipken bunun en etkili çözümü yerinde ve etkin önlemler almak ve aldırmaktır.

Unutmayalım ki, Yangını Tedbir Durdurur!

Yaşanan acı ve telafisi mümkün olmamış tecrübelerin, tekrar etmemesi dileği ve gayreti ile İtfaiye Müdürlüğü’müz 7/24 çalışma esasına uygun olarak her zamankinden daha güçlü ve hazır durumda etkin hizmet ilkelerini esas kabul eder.


İtfaiye Müdürü

Adı - Soyadı: Hüsamettin KAZİ
Telefon: 0352 321 11 05