TR | EN
Başkan
Başkan

Hakkımızda-Tarihçe


Etik ve Ahlaki Değerler

Kayseri OSB Kayseri’de hizmet sunduğu katılımcılara, paydaşlarına ve nihayetinde ülkesine karşı aşağıda detaylı belirtilen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi etik kurallarına uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, tüm yönetim kurulu üyeleri tarafından bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinir.

 • Hukuka Saygı
 • İnsana Saygı
 • Güleryüz ve Samimiyet
 • Dürüstlük
 • çevreye Saygı
 • Bilgiyi elde etme kullanma ve Koruma 

ENERJİ POLİTİKAMIZ
      
OSB , Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve yetkili organların kararı ile tespit edilen hizmetlerimizi; Ulusal ve Uluslararası kanun ve yönetmeliklere, bağlı bulunduğumuz mevzuatın tüm hükümlerine ve Enerji Yönetim Sisteminin şartlarına bağlı kalarak kanuni hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini esas alarak;

 1. Enerji ve doğal kaynaklarımızı stratejik bakış açısıyla ele alarak verimli kullanmayı,
 2. Enerji, su, zaman ve bilgi gibi kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı,
 3. ENYS hedeflerinin belirlenmesi, bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli kaynakları sağlamayı ve sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi,
 4. Tüm personelin ENYS sürecine katılmasını sağlamayı, takım çalışmasını geliştirmeyi ve enerji verimliliği farkındalığını artırmayı,
 5. Enerji verimliliğini artırmak için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturarak, bu süreç ve sistemleri gelişmiş teknolojilerle uygulamayı ve sürdürülebilirliği sağlamayı,
 6. Enerji yönetim sistemini, standartlar, uygulanabilir yasal şartlar ve diğer şartların gereklilikleri doğrultusunda yönetmeyi,
 7. Enerji Performansını sürekli iyileştirmek için, enerjinin verimli bir şekilde kullanımına yönelik, tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmak için, gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlayarak; tedarik ve tasarım süreçlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurmayı
 8. Arıtma tesisi süreçlerimizde yükümlü olduğumuz yasal şartlar, ulusal ve uluslararası standart şartlarını yerine getirerek çevreyi korumayı,
 9. Arıtma süreçlerimizde kaynakları verimli kullanmak, doğayı korumak ve kirlenmeyi önlemeyi,
 10. Katılımcılarımız için; faaliyetlerimiz çerçevesinde verimlilik artırıcı projeler tasarlamayı, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi hususunda teşvik etmeyi, bilgilendirmeyi ve desteklemeyi, enerji verimliliğimizi sürekli iyileştirmeyi, taahhüt eder.