TR | EN
Başkan
Başkan

Kalite Politikamız


KALİTE POLİTİKAMIZ

Kayseri OSB Müdürlüğü olarak Kalite politikası ve vaatleri aşağıdaki gibidir:


ü Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak tüm çalışanlarımızın, öğrencilerimizin katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,

ü Kümelenme çalışmalarımızla Sanayicimizin rekabet gücünü yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,

ü Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

ü Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olmak,

ü Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken personelimizin, öğrencilerimizin ve yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

ü Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin, öğrencilerimizin aldığı eğitimin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,

ü Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,

ü Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,

ü Müşteri memnuniyetinin sürdürülmesini sağlamak,

ü Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.