TR | EN
Başkan
Başkan

SANAYİCİMİZİN VE ABONELERİMİZİN DİKKATİNE


24 Haziran 2024

SANAYİCİMİZİN VE ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

23.11.2023 Tarih ve 32378 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Yönetmeliğin 8‘inci maddesini 3’üncü fıkrası gereğince periyodik muayene süreleri ( aynı yönetmelik EK-1 B maddesinde belirtilen 10 yıl ) dolan içme suyu sayaçlarının tüketiciden sökülerek, geçerli muayenesi olan sayaçların takılması bildirilmiştir. Bu yönetmelikte belirtilen bilgiler ışığında ekiplerimizce daha önceden tespit edilen ve içme suyu abonelerimizde takılı bulunan periyodik muayene süresini doldurmuş su sayaçları sökülerek yerine uzaktan okuma teknolojisine uygun yeni su sayaçları ile değişimi yapılmaktadır. Kullanılan sayaç çapına ve ek malzeme durumuna göre fiyatlandırılarak takip eden dönemde içme suyu faturasına bedeli yansıtılacaktır.

Kanunda belirtilen idari işlemlere maruz kalmamak için gerekli değişim hassasiyetinin gösterilmesini bilgilerinize sunarız. 

                                                                                                                                                    

                                                                                                          Abdulmenap ESKO

                                                                                                          Bölge Müdürü