• Taşınabilir angın Söndürme Cihazları

DEĞERLİ SANAYİCİMİZ!

İşletmenizde mevcut dolumu veya bakımı gereken, taşınabilir tip yangın söndürme cihazları ve parçalarına ait genel kullanım kapsamı aşağıdaki bilgi çerçevesinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 19.12.2007 tarihinde çıkarılan ve 09.09.2009 tarihinde revize edilip 27344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ” 99. maddesi gereği söndürücülerin dolum süreleri 4 yıla çıkarılmıştır. Yangın söndürücülerin dolumdan/satıştan sonraki yıllık bakımları ise bu yönetmeliğin atıf yaptığı standart olan TS ISO 11602-2’ye uygun olarak (6 aydan kısa 1 yıldan uzun olmayan aralıklarda) yapılması gerekmektedir.

Söndürücülerin aylık muayenelerinin ise 30 günlük aralıklarlakullanıcı tarafından yapılması gerekmektedir. Standardın ilgili bölümü ektedir.

22.03.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren zorunlu TS 11827 Mart 2011 standardının4.2.12 maddesinde “İş yeri tarafından hizmet verilen yangın söndürme cihazlarına TS ISO 11602-2’ye uygun olarak periyodik bakım, dolum, test, onarım, periyodik muayene ve bakım hizmetleri verilmeli, bu hizmetlerle ilgili veriler kayıt altına alınarak yapılan işlemleri gösteren bakım formlarının bir örneği müşteriye teslim edilmelidir” denmektedir. Söz konusu standardın 4.2.14 maddesinde ise “İş yeri, cihazların bakım ve dolum hizmetini yazılı sözleşme esasına göre verebilecek yapıda olmalı, kullanıcı ile bakım sözleşmesi yapmalı.” denmektedir. Aynı standardın 4.2.20 maddesinde de “ kullanıcılar tarafından yıllık bakımları yaptırılmayan söndürücülerde oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı iş yeri sorumlu tutulmamalıdır” denmektedir. Standardın konu ile ilgili bölümünü ekte sunulmaktadır.

Yangın söndürücüler Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre üretilmesi gereken ürünlerdir. 2004 yılından itibaren Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) uygulanması zorunlu olarak yürürlüğe girmiştir. Aşırı basınç yükselmesinde söndürücünün içindeki basıncı tahliye edebilmesi için, tetik tertibatı üzerinde "Yüksek Basınç Emniyet Ventilinin" bulunması zorunludur. (Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıda tetkiklerinize sunulmaktadır

22.03.2011 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan TS 11827/Mart 2011 standardının 4.2.5 maddesinde “İş yeri yürürlükteki ilgili mevzuat ve standarda uygun olmayan yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumunu yapmamalıdır” denmektedir. Bu nedenle, TSE damgasız ve 01.01.2004 tarihinden sonra üretilen CE işaretsiz söndürücülerin dolumları yapılamaz.

22.03.2012 Söndürücülerin dolumunda EN 615 ve ISO 9000 Belgeli, ABC türü yangınlarda etkili, orijinal yangın söndürme tozu kullanılmalıdır.


Paylaş: