YANGIN VE PATLAMALARA KARŞI YETERLİLİK BELGESİ “ VERİLMESİNE İLİŞKİN GEREKLİ EVRAKLAR

KANUNİ DAYANAK: “Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’’ hükümleri, ‘’Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, GSMY (Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği) ve ilgili yönetmelikler ile TSE Standartları‘’ hükümleri uyarınca;

22 Ağustos 2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 128 – 2/3’ e göre, İtfaiye teşkilatı kurulmuş olan OSB’lerde işletmeler, itfaiye grubu tarafından istenen yangın ve patlamalara karşı alınacak tedbirleri uygulamak ve 09.07.2015 tarihli ve 29411 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ile ilgili hükümleri yerine getirmek zorundadır. Yine her işletme kendi bünyesinde her türlü ilk müdahaleyi yapabilecek şekilde önlemlerini alarak OSB’den Yangın ve Patlamalara Karşı Yeterlilik Belgesialmak zorundadır denilmektedir.

1) Yapı ruhsatı (Bina parsel alanı, bina kapalı alanı, bina kat adedi. ( T.Y.K.Y.Mad.7/4 )

2) Yangın tesisat projesi. (Kayseri OSB onaylı)

3) Yangın suyu pompası (elektrikli, dizel, jokey).yeterli kapasitede midir? Su basıncı en az 4 ile en fazla 9 bar arasında mıdır? (T.Y.K.Y.MD.93)

4) İşletme yangın suyu rezervi sektörel yapısına ve tehlike sınıfına uygun olarak yangın suyu stoklayacak şekilde depo/tank yapılmış mıdır? (T.Y.K.Y.MD.92)

5) Taşınabilir yangın söndürme tüpleri miktarı ve cinsi, cihazlara ulaşım mesafesi en fazla 25 metre olarak uygunluğu sağlanmış mıdır? (T.Y.K.Y.MD.99)

6) İşletmenin risk değerine göre foam (köpük) konsantresi ve çeşidi belirlenerek yeterli stok yapılmış mıdır? (T.Y.K.Y.MD.122)

7) İşletmenin kapalı alanları, sektörel yapısına, tehlike sınıfına uygun ve standartlara uygun olarak sprinkler vb. otomatik söndürme sistemi ile teçhiz edilmiş ve kullanılan ürünler sertifikalı mıdır? (T.Y.K.Y.MD 98)

8) İşletmede bulunan yangın suyu hidroforları, işletme elektrikleri kesilse dahi yangın hidrantlarını besleyecek ek kaynaklarla donatılmış mıdır? (Jeneratörden direk beslemeli pompa veya motopomp gibi. (T.Y.K.Y.MD.93,4).

9) Tesis dışını ring yapacak şekilde sabit sulu yangın hattı ve standartlara uygun yangın hidrantları ile donatılmış mıdır? Bina içlerine ise yangın dolapları konulmuş mudur? (T.Y.K.Y.MD.95)

10) Yangın dolapları standartlara uygun mudur? Yangın dolapları yerleşimi çıkış kapılarına ve merdiven sahanlığına yerleştirilmiş midir? Aynı katta bulunan iki dolap arası mesafe 30 / (itfaiye su alma ağzı bırakılması halinde) 45 metreden fazla olmayacak şekilde düzenlenmiş midir? (T.Y.K.Y.MD.94,B,2)

11) İşletme riskine göre standartlara uygun paratoner tesis edilmiş midir? (T.Y.K.Y.MD.94)

12) Algılama ve varsa anons sistemi altı ayda bir bakım yapıldığına dair raporu var mıdır? (T.Y.K.Y.MD.75)

13) İşletmede 24 saat güvenlik görevlisi ve tüm alanları görecek şekilde CCTV kapalı devre kamera sistemi var mıdır?

14) LPG, CNG tankı sözleşmesi ve işletmedeki tüm makinelerin topraklamasının yapıldığına dair rapor var mıdır? (T.Y.K.Y.MD.111,112)

15) Yılda en az bir sefer yetkili elektrik mühendisi tarafından işletmenin tüm elektrik tesisatının kontrol edildiğine dair rapor var mıdır? (T.Y.K.Y.MD.68)

16) Bilgi işlem merkezlerine, standartlara uygun önlemlere ilaveten, tercihen gazlı otomatik söndürme sistemi yapılmış mıdır?(T.Y.K.Y. MD.98,2).

17) Arşiv odalarında alınacak önlemler ile ilgili standartlara uygunluk sağlanmış mıdır? (T.Y.K.Y.MD.98,2)

18) Garaj/otopark ile ilgili alınacak önlemler de standartlara uygunluk sağlanmış mıdır? (T.Y.K.Y.MD.60).

19) Tesis etrafı sürekli araç trafiğine açık mıdır? Ring yolu sağlanmış mıdır? (T.Y.K.Y.MD.22).

20) Tehlike sınıfına giren maddelerle ilgili emniyet mesafelerinin ve yangın güvenliği uygunluğu sağlanmış mıdır? (T.Y.K.Y.MD.103,C)

21) Sektörel yapısına ve proses şekline uygun olarak havalandırma, alev/duman yönlendirme sistemleri ve damperleri kurulmuş mudur? (T.Y.K.Y.MD.85,87).

22) Personel tahliyesinde, acil aydınlatma, yönlendirme kaçış yollarının ve kapılarının yeterliliği ve uygunluğu sağlanmış mıdır? (T.Y.K.Y.MD.31,47,70).

23) Personel toplanma alanı alternatifli iki bölge olarak belirlenip tüm çalışan bilgilendirilmiş midir?

24) Tesisin, itfaiye tarafından onaylı acil durum eylem planları mevcut mudur?

25) İşletmece mekanik projenin son şekli bir kitapçık halinde İtfaiye Müdürlüğü’ne verilmiş midir?

26) Resmi gazetenin 16.03.2015 gün ve 7401 sayılı sayısında yayınlanan “Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği”hükümleri gereğince işletmeye ait proje veya kroki (lejantların) yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde (bina girişinde güvenlikte) bulundurulması gerekmektedir. ( T.Y.K.Y.Mad.7/4 )

       a) Tahliye ve kaçış yolları,

       b) Yangın merdivenleri,

       c) Varsa itfaiye asansörleri,

       d) Yangın dolapları,

       e) İtfaiye su alma ve verme ağızları,

       f) Yangın pompa dairesi ve jenaretörlerin yerleri,

       g) Depo alanları,varsa yanıcı parlayıcı tankların yerleri ve tanklardaki maddelerin (GBF) ları dosyası,

       h) Elektrik şalterleri ve gaz kesme vanalarının yerlerini gösterir plaka.

27) Yangın güvenliği sorumlusu ve acil durum müdahele ekiplerinin belirlenmesi,belirlenen personelin gerekli olan temel yangın söndürme eğitiminden geçtiği ve yılda en az bir defa söndürme ve tahliye tatbikatlarına katıldığı dökümante edilerek Yangın İşleri Dosyasına işlenilmiş midir?(T.Y.K.Y.MD.126)

       a) Söndürme ekibi,(en az 3 kişi)

       b) Kurtarma ekibi, (en az 3 kişi)

       c) Koruma ekibi, (en az 2 kişi)

       d) İlk yardım ekibi(en az 2 kişi)

28) İşletme acil durum ekipleri için; işletmenin risk değerine göre standartlara uygun olarak personel risk güvenliği açısından, müdahale sırasında kullanacakları Yangın İstasyonu malzemeleri temin edilmiş olup kullanıma hazır halde tutulmakta mıdır?

29) İşletmenin tümü 9.07.2015 gün ve 29411 sayılı “Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği” hükümleri.esaslarına uygun mudur?

30) “Yangın ve Doğal Afetlerden Korunma Yönergesi” hükümleri gereğince yangın ve patlamalara karşı alınan önlemler için yeterlilik belgesi, her bir (1) yılda bir yenilenir.

31) İşletmede yapılacak kapsamlı tadilatlar ile proses değişikliği ve yetki devri durumlarına karşın öncesinde, itfaiye müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir. İtfaiye birimi kontrol ve denetim hakkını saklı tutar.

 

 


İtfaiye Müdürü

Adı - Soyadı: Abdurrahman YAPRAk
Mesleği: İtfaiye Md
Telefon: 0 (352) 321 11 05 - 00
E-posta: ab.yaprak@kayseriosb.org

Paylaş: