İdare binası, kimya binası ( koagülant, polielektrolit ve kireç hazırlama üniteleri ); mekanik bakım atölye binası, ayrıca tesisimizde 2 adet trafo binası, ve trafolarda toplam 5 adet 250 kW lık jeneratör mevcuttur.


Paylaş: