DUYURU
Günümüzün gelişen ve hızlanan üretim sektörünün temel ihtiyaçlarından biri olan endüstriyel tasarım imalatın ilk aşamasından itibaren tüm süreçlerde önemli rol oynamaktadır. öyle ki, tasarımsız rekabet, teknolojisiz başarı artık mümkün değildir. Planlı olarak büyümeyi hedefleyen tüm üreticilerin programlarında endüstriyel tasarımla farklılaşmış mükemmel ürünler üretmek olmalıdır.

Bölgemiz sanayicilerinin rekabet edebilirlik potansiyelini daha da artırabilmek amacıyla, ORAN Kalkınma Ajansı'nın Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan ve tamamlanan "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel Tasarım Merkezi" projesi bölgemizin en önemli projelerinden birisidir. Endüstriyel Tasarım Merkezi sayesinde, TüİK verileri göre 2012 yılında endüstriyel tasarım tescilinde 3'üncü, faydalı model tescilinde ise 6'ncı sırada yer alan ilimiz, önümüzdeki yıllarda sadece ülkemizde değil dünyada da adından sıkça söz ettirecektir.

Genel amacı Kayseri Sanayisinde katma değerin arttırılması ve rekabet edebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunmak olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel Tasarım Merkezinin öncelikli amaçları:

1. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için ortak kullanıma yönelik tasarım hizmeti vererek "yenilikçiliğin desteklenmesi" ve "yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması" yolu ile rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak,

2. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde ortak iş yapabilme kültürünün ve ortak çalışma becerilerinin geliştirilmesi yolu ile firmaların rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak,

3. Tasarım Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek eğitimlerle Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde tasarım ve yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,

4. İşletmelerde ilgili alanda mevcut personeline katma değer kazandırmaya yönelik eğitimler ile personel becerilerini geliştirerek verimlilik artışına katkı sağlamaktır.

 Endüstriyel Tasarım Merkezi'nde  gerçekleşecek çalışmalar  neticesinde hem  firmalar özgün  ve profesyonel çalışmalar  yaptırabilecek, hem de bu  çalışmalar  Kayseri'nin üretimde  ulusal başarılara ulaşmasında,  üründe yerli markalaşmayı  arttırmasında ve dünya  pazarında "Türk Malı" nı hak  ettiği  rekabet seviyesine  yükseltmesinde faydalı olacaktır.

 

Paylaş: