KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BöLGESİ İTFAİYE MüDüRLüĞü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SüRESİ (EN GEç)

1

İtfaiye olayı sonrasında yangın, arama kurtarma ve su baskını hasar raporu talepleri

Dilekçe, Kimlik, Tapu

3 gün

2

Vatandaşların yangın güvenliği talepleri (Cemiyet Nakil, özel )

Dilekçe, ücretini ödediğine dair belge

2 gün

3

Yangın söndürme hizmeti

Telefon, telsiz, bizzat gelerek müracaat

Ortalama varış süresi 5,30 dk.

4

Arama ve kurtarma hizmeti

Telefon, telsiz, bizzat gelerek müracaat

Ortalama varış süresi 5,30 dk.

5

ücretli hizmetler (araç kiralama, su verme, motopomp ve dalgıç pompa ile su tahliyesi, tüp dolumu, vb.

Dilekçe,

ücretin ödendiğine dair belge

1 gün

6

09.07.2015 Tarih Sayı: 7401 Türkiye B.Y. K.H. Yönetmelik Temel yangın eğitimleri hizmeti

Dilekçe,

Dilekçe başvuru tarihinden sonra-2-iş günü içerisinde ilgilisi aranır ve eğitim günü belirlenir. 15 iş günü içerisinde evrak sonuçlandırılır. İşletmeye eğitim raporu iletilir.

7

09.07.2015 Tarih Sayı: 7401 Türkiye B.Y. K.H. Yönetmelik Mad.131-1/a’ya göre işyeri, sanayi kuruluşları ve yapıların “ Yangın önlemleri”yönünden denetleme hizmeti

Dilekçe,

Not: Dilekçe dışında tüm denetim ihbarları da değerlendirilir.

Dilekçe başvuru tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde yangın önlem ekiplerince, planlı denetim yapılır, eksiklikleri belirten denetim formu hazırlanır ve ilgilisine teslim edilir. Ayrıca eksikliklerin giderilmesi ile ilgili açıklayıcı rapor bina sahibi veya yöneticisine tebliğ edilmek üzere gönderilir.

8

09.07.2015 Tarih Sayı: 7401 Türkiye B.Y. K.H. Yönetmelik gereğince

“ Proje ön Oluru ”

verilmesi hizmeti.

İlgili proje müellifinden proje ön oluru talebi dilekçesi

*İki nüsha mimari avan proje

*İmar durum belgesi

Proje 7 iş günü içerisinde incelenir, eksikler var ise proje müellifine bildirilir.

Müracaat tarihinden itibaren -30- gün içerisinde eksiklikler tamamlanmaz ise dilekçe olumsuz sonuçlandırılır.

9

09.07.2015 Tarih Sayı: 7401 Türkiye B.Y. K.H. Yönetmelik gereğince

“ Yapı Kullanma İzni “

İtfaiye uygunluk görüşü verilmesi hizmeti.

Yetkili idare tarafından resmi yazı ile başvurulması, mimari, yangın tesisat, yangın algılama ihbar ruhsat projeleri.

Dilekçe başvuru tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde yangın önlem ekiplerince yerinde incelenir. Mevcut ve eksiklikleri belirten form bırakılır eksikliklerin tamamlandığı bildirildiğinde tekrar yerinde incelenir, eksik yoksa Yapı Kullanma İzni itfaiye uygunluk görüşü hazırlanır.

Müracaat tarihinden itibaren -30- gün içerisinde eksiklikler tamamlanmaz ise dilekçe olumsuz sonuçlandırılır.

10

09.07.2015 Tarih Sayı: 7401 TürkiyeB.Y. K.H.Yönetmelik ve O. S. Uygulama Yönetmeliği gereğince Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek-tüzel kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelere

“ Yangın ve Patlamalara Karşı Yeterlilik ”

İtfaiye raporun verilmesi hizmeti

Dilekçe, Yeterlilik kriterleri yangın işleri dosyası istenir, eksiksiz olduğu görülür.

Dilekçeye konu yer -7- iş günü içerisinde önlem ekiplerince yerinde incelenir. Mevcut ve eksiklikleri belirten form bırakılır eksikliklerin tamamlandığı bildirildiğinde tekrar yerinde incelenir, eksik yoksa istenilen evraklar getirildiğinde itfaiye raporu hazırlanır.

Müracaat tarihinden itibaren -30- gün içerisinde eksiklikler tamamlanmaz ise dilekçe olumsuz sonuçlandırılır.

İlk Müracaat Yeri    : Bölge Müdürlüğü

İsim                        :Adil öZHAN

Unvan                     :Bölge Müdür Yardımcısı

Adres                      :Kayseri OSB 11.Cad.No:9 Anbar KAYSERİ

Tel                          :0 352 321 11 00 (PBX)

Faks                        :0 352 321 27 10

E-Posta                   :a.ozhan@kayseriosb.org

İkinci Müracaat Yeri: İtfaiye Müdürlüğü

İsim                        : Abdurrahman YAPRAK

Unvan                     : İtfaiye Müdürü

Adres                      : Kayseri OSB 11.Cad.No:9 Anbar KAYSERİ

Tel                          : 0 352 321 11 00 (PBX)

Faks                        : 0 352 321 27 10

E-Posta                   ab.yaprak@kayseriosb.org:


Paylaş: