Kayseri OSB Mali İşler Müdürlüğü görevini yaparken, yetkisini 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Muhasebe Standartları Kanunu, Tek Düzen Hesap Planı Sistemi ve başkaca kanun ve yönetmeliklerden almaktadır. Bu sorumlulukla ve 5 adet bağlı birim 10 kişilik personelimizle aşağıdaki hizmetleri en iyi şekilde sunmaya çalışmaktadır.

Bağlı Birimler;

 • Muhasebe

 • Finansman

 • Personel

 • Yazı işleri

 • Evrak kayıt

 

Verilen İş ve Hizmetler;

 • Elektrik, Doğalgaz, Su Fat. başta olmak üzere Satış ve alış faturaları düzenlemek, kayıtlara işlemek. (Kağıt ve E-faturalar)

 • Satış ve Alış faturalarını cari hesap mutabakatlarını sağlamak ödeme ve tahsilatlarını takip etmek. (Ba/Bs formalrı, karşıt inceleme tutanakları)

 • özellilkle Arsa tahsislerden gelen çeklerin takip ve tahsilatlarını yapmak.

 • Gününde ödemesini yapmayanlara ihtarlar hazırlamak ve gerekenlere kesim listesi oluşturmak.

 • Günlük kasa işlemlerinin takibi sayımı ve bankalara aktarımını sağlamak.

 • Bankaların günlük işlemlerini takip etmek ve kayıtlara almak.

 • Tedarikçi firma ödemeleri hazırlamak.

 • Personel işlemlerini takip etmek. (Bordrolar, işe giriş çıkış, izin, vizite vs. )

 • Aylık beyannameleri oluşturmak. (Muhtasar, Kdv. Kdv.2, SGK.Pirim Bild. TRT payı tahakkuku, Kosgeb, e-defter onaylamak vs)

 • Muhasebe kayıtlarına geçirilen evrakların neticesinde , Yönetimi bilgilendirici raporlar oluşturmak. (Veya ödeme ve kesim listelerini oluşturan raporları almak.)

 • Gelen her türlü yazı, evrak, fatura vb. belgelerin kayıtlara alınması ve elektronik ortama taşınması ve arşivlenmesi hizmetleri.

 • Gelen giden evrakların yazışmalarının yapılması, karara alınması gerekenlerin haftalık toplantı için  gündemin oluşturması.

İşlemlerinin yürütülmesini sağlamaktır.
Mali İşler Müdürü

Adı - Soyadı:  Yasin Örüce
Mesleği: Muhasebe
Telefon: 0 (352) 321 11 00
E-posta:  

Paylaş: