İnsanoğlunun yaşam alışkanlıklarını değiştirecek boyutta hayatına giren bir kavram olan sosyal medya, her yerde ve dilenen her anda sosyal etkileşimin mümkün olduğu internet teknolojilerine entegre olmuş bir iletişim ağıdır.

Yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi özellikler fark etmeksizin her birey, sosyal ağları; akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayar vasıtasıyla internet üzerinden takip edebilmektedir. 

Sosyal medya kavramı çok yakın bir tarihte gündeme gelmiş olmasına rağmen kitleler tarafından kolay bir şekilde kabul edilmiştir. Bilgi çağı ortaya çıkan teknolojik her olguyu hemen kabullenmeyi gerektirir. Tıpkı teknolojik her gelişme gibi sosyal medya ve sanal gelişmeler de bireyler tarafından çabucak benimsenmektedir.

 

Fakat hayat tarzının sıklıkla ve aniden değişmesi beraberinde bir çok bireysel ve toplumsal sorunu da getirmektedir. Bireysel sorunlardan en önemli olanı ise kontrol edilememesidir.  özellikle teknolojiyi adım adım takip edemeyen ebeveynlerin güçlük çektiği çocuklar üzerindeki sosyal medya kontrolü üzerinde ayrıntılı çalışma yapılması gereken bir konudur.

Sosyal medya ve sanal ağlar bilinçli ellerle kontrollü olarak kullanıldığı zaman bireylerin hayatlarında amaçlarına ulaşmaları için mükemmel bir araç olabilmektedir. Bireylerin dünyayı ve ülkelerini daha yakından takip edebilmeleri, yaşanan gelişmeler karşısında farklı yönleri ve görüşleri kavrayarak doğruya en yakın fikri benimsemeleri açısından sosyal medya önemli bir mecradır.

Fakat amacından farklı kullanılan bir sanal ağ sadece eğlenmek adı altından öldürülen zamandan başka bir şey olmayacaktır. Ve bu durum, bir neslin veya kültürün sonunu hazırlayacaktır. Toplumsal açıdan incelediğimiz sosyal medyanın da toplumda bir revizyon oluşturacak derecede ve büyük bir halk kitlesini hareketlendirecek boyutta olmadığını söyledik. Sosyal medya bireysel açıdan derin yaralar bırakmakta ve bu açılan yaralar elbette ki toplumun genelini etkilemektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, insanların hayata bakış açısı da değişiyor. özellikle internet kullanımı, bilgiye kolay yoldan erişim şansı, insanların hayatlarını geliştirmekle birlikte bir o kadar da köreltiyor. Sosyal medyanın zararlarını başlıklar şu şekilde özetlenebilir,

 • Sosyal medya dikizleme ve dedikodu kültürünü arttırdı.
 • İhanetin boyutunu genişletti (Bir ekran kadar dar ama dünya kadar geniş)
 • Sosyal medya yüzsüzlüğü arttırıyor. Orada başka birisi olabiliyorsunuz.
 • Başkasıyla yüz yüze konuşurken söyleyemeyeceğiniz her şeyi orada rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz.
 • Tedbiri elden bırakıyorsunuz. Asla vermeyeceğiniz bilgileri veriyorsunuz. Gazetelerin üçüncü sayfalarında internetten tanıştı diye başlayan cinayet, tecavüz, şantaj haberlerini okuyoruz. Yeni suçlar türedi.
 • İnternet suçlarından korunmak için yasalara, kendimizi korumayı öğrenmek için kurallara gereksinim doğdu.
 • Popülarite arttıkça arkadaş sayısı, takip eden sayısı artıyor. Popülarite arkadaşlıkta önemli bir itici güç. Sayı arttıkça yalancı kahramanlar oluşuyor. Yüzleri, kimlikleri yok. Zaten güvenip ortaya çıktıklarında kayboluyorlar. TV gibi sosyal medya kendi kısa süreli şöhretlerini oluşturuyor.
 • Aşırı paylaşım sosyal medya ile sözlüklere girdi. 
 • Daha çok görülme, daha çok duyulma isteği. Seyircisiz paylaşım olmaz. İzleyenler çoğaldıkça, takip etmeleri için daha fazlasını vermek: Sonuç olarak ego okşanır. "Ne kadar çok kişi takip ediyorsa o kadar iyiyim" duygusunu beslenir ve narsisizme yol açar.
 • Yüz yüze iletişimi azaltıp yalnızlığı arttırıyor.
 • Sosyal medya bağımlılığı hastalığımız oldu.
 • Ulaşamadığı zaman yoksunluğa, depresyona girenler var.
 • Sosyal medya devrimlerimiz oldu. Kitleleri harekete geçiren, büyük sosyal olayları örgütleyen platforma dönüştü.
 • Ama her sosyal örgütlenme olumlu olmuyor. Söylenti yayarak kitleleri felakete sürüklemek mümkün.
 • İş yerlerinde çalışanlar arası huzuru bozma, şirket bilgilerinin paylaşımı gibi yeni riskler.

Elbette ki sosyal medyanın faydaları da bulunmaktadır.

 • Sosyal medya pek çok iş kolunun oluşmasına öncülük etmiş ve birçok işsize iş istihdamı sağlamıştır.
 • çok hızlı bir iletişim kaynağı olduğundan daha masrafsız ve kolay bir şekilde bilgi ve haber alışveriş akışını sağlar.
 • Sosyal medya sayesinde insanların sesi her alana duyurulmakta, toplumsal projeler daha büyük ses getirmektedir.
 • Her türlü bilgiye anında ulaşma imkânına sahibiz.
 • İnsanların eş, dost ve arkadaşlarıyla iletişimi oldukça kolaylaştı.
 • İnsanların iş ilanlarına daha kolay ulaşmaları sağlandı.
 • E ticaret sistemi gelişti ve insanlar internet üzerinden alışveriş yapmaya başladı.

Bizlere düşen görev,

Sosyal medya aracılığı ile ahlaki ve vicdani olmayan, sonuç getirmeyen çabalarla insanlığın gönlünde derin yaraların açılmaması, imaj ve görselliğin görüntüsüne kendimizi kaptırmadan, manayı maddeye, baki olanı faniye, gerçeği yalana esir etmemek olmalıdır.


Paylaş: