DEĞERLİ SANAYİCİLERİMİZ

01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren BÖLGE’mizde BOTAŞ tarafından iki kademeli fiyat tarifesi uygulanmaktadır.

1-Kademe-1: “TESİS” bazında 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki çekiş miktarı 300.000 Sm³ ve altında olan SANAYİCİLERİ ifade etmektedir.

2-Kademe-2: “TESİS” bazında 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki çekiş miktarı 300.001 Sm³ ve üzerinde olan SANAYİCİLERİ ifade etmektedir.

3-Kademeli fiyat tarifesi uygulamasında, 2021 yılı 12 aylık toplam doğalgaz tüketim miktarları esas alınarak kademelendirme yapılacaktır.

4-2022 yılında abone olanlar ise 2022 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla, doğalgaz tüketim miktarları 300.000 Sm³ ve altında ise Kademe-1, 300.001 Sm³ ve üzerinde ise Kademe-2 olarak değerlendirilecektir.

5-01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 2022 yılı sonuna kadar Kademe-2 tarifesi uygulanan SANAYİCİNİN kullandığı toplam doğal gaz miktarının, 2022 yılı sonu itibarı ile Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) altında kalması durumunda; SANAYİCİNİN 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren kullandığı doğal gaz miktarı için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin bedel, BÖLGE tarafından her türlü ferilerden (faiz v.s.) ari ve aylık TÜFE değişim oranları güncellemesi yapılmaksızın 2023 yılında fiyat farkı olarak mahsuplaşılacaktır. Ancak, 01.01.2023 tarihinden önce abonelik sözleşmesi fesih olan SANAYİCİ için BÖLGE tarafından Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Örnek :2021 yılında 370.000 Sm3 doğal gaz tüketmiş kademe-2 tarifesi uygulayacağımız Sanayicimizi ele alalım ;

2022 yılı Nisan ayı sonuna kadar 150.000 Sm3 doğalgaz tüketen Sanayicimiz 2022 yılı sonunda 290.000 Sm3 doğal gaz kullanmışsa kademe -1 e geçmiş demektir. Kademe-2 fiyatından hesaplanmış olan 140.000 Sm3 ( 290.000 Sm3–150.000 Sm3 = 140.000 Sm3) doğal gaz için Mayıs ayından itibaren her ay için Kademe-2 ile Kademe-1 arasındaki aylık fiyat farkı toplamı 2023 yılında mahsuplaşılacaktır.

6-Kademe-1 tarifesi uygulanan SANAYİCİNİN kullandığı toplam doğal gaz miktarının, 2022 yılı içinde veya sonunda Kademe-2 tüketim miktarı sınırını (300.001 Sm³) aşması durumunda, 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren söz konusu SANAYİCİNİN aylık doğal gaz kullanım miktarları üzerinden her ay için hesaplanan kademe fiyat farkına ilişkin bedel, BÖLGE tarafından aylık TÜFE değişim oranları ile cari aya kadar güncellenerek SANAYİCİMİZE fatura edilecektir.

Örnek : 2021 yılında 270.000 Sm3 doğal gaz tüketmiş kademe-1 tarifesi uygulayacağımız Sanayicimizi ele alalım ;

2022 yılı Nisan ayı sonuna kadar 150.000 Sm3 doğalgaz tüketen Sanayicimiz 2022 yılı Temmuz ayı sonunda, 7 aylık sürede 350.000 Sm3 doğal gaz tüketmişse kademe -2 ye geçmiş demektir. Kademe-1 fiyatından hesaplanmış olan 200.000 Sm3 (350.000 Sm3–150.000 Sm3 = 200.000 Sm3) doğal gaz için Mayıs ayından itibaren her ay için Kademe-2 ile Kademe-1 arasındaki aylık fiyat farkına TÜFE uygulanarak Temmuz 2022 döneminde fatura edilecektir.

Bilgilerinize Sunarız.Paylaş: