Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Bilgi ve Yenilik Topluluğu (KIC) Çağrıları

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün "Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Bilgi ve Yenilik Topluluğu (KIC) Çağrıları" konulu ilgi yazısında, ülkemizin Ufuk Avrupa Programı resmi anlaşmasını 27 Ekim 2021 tarihinde imzalamasıyla programa katıldığı ve program bünyesindeki yeni dönem faaliyetlerden de yararlanmaya hak kazandığı belirtilmektedir. Ayrıca, Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü'nün (EIT) Avrupa'nın yenilik yapma yeteneğini güçlendirmek için Ufuk Avrupa Programının ayrılmaz bir parçası olarak 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından bir AB organı olarak kurulduğu ve EIT'nin, iklim değişikliği ile sürdürülebilir enerjiden sağlıklıyaysam ve gıdaya kadar belirli bir küresel soruna çözümler bulma misyonu yüklenen Bilgi ve İnovasyon Toplulukları (KIC) vasıtasıyla Üye Ülkelerin önde gelen şirketleri, araştırma laboratuvarları ve yüksek

öğrenim kurumları arasında dinamik, uzun vadeli Avrupa ortaklıklarının gelişimini desteklediği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, EIT KIC kapsamında kültür ve yaratıcı sektörler ve endüstriler için 2021 çağrıları açıldığı ve çağrı ile ilgili duyuruların AB Başkanlığının internet sitesinin güncel hibeler sekmesinde(https://www.ab.gov.tr/guncel-hibeler_50801.html) yayımlandığı bildirilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgilere ve çağrı dokümanına ise https://t.ly/QGwx internet adresinden erişilebilmektedir. Ayrıca kültür alanındaki tüm fon imkanları ile ilgili kılavuza https://t.ly/R7Hz adresinden erişim sağlanması mümkündür.


Paylaş: