UFUK AVRUPA GENEL BİLGİLENDİRME VE AVRUPA İNOVASYON EKOSİSTEMİ ÇAĞRILARI TOPLANTISI

Kuruluşumuz ve TÜBİTAK işbirliğinde, 25 Ocak 2022 Salı günü saat 14.00'te "Ufuk Avrupa Genel Bilgilendirme ve Avrupa İnovasyon Ekosistemi Çağrıları Toplantısı" çevrimiçi düzenlenecektir. Toplantıda, Avrupa Birliği'ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek, Avrupa'nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak, Avrupa'nın sos yo ekonomik model ve değerlerini sürdürmek amacıyla oluşturulan Ufuk Avrupa Programı ve Avrupa İnovasyon

Ekosistemi Çağrıları hakkında genel bilgilendirmelere yer verilecektir. Toplantı sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları yanıtlanacaktır. Söz konusu toplantının, bölgenizde faaliyet gösteren işletmelere duyurulması ve ilgili personelinizin katılım sağlaması hususunu rica ederim.

Program

14.00-14.10 Açılış

14.10-14.50 Ufuk Avrupa ve Avrupa İnovasyon Ekosistemi Çağrıları Sunumu

14.50-15.30 Soru-Cevap ve Kapanış

Katılım Bağlantısı: https://zoom.us/j/94367527994?pwd=R01SOGRKeFMzdkZBQ2c0UllmOXlhQT09

Toplantı ID: 943 6752 7994

Parola: OSBUK4562


Paylaş: