Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda, AB tarafından uygulama
süreci başlatılan Tek Pazar Programı (2021-2027) kapsamında açılan “Ortak Küme Girişimleri
(EUROCLUSTERS)” proje teklif çağrısı ile AB işbirliği ağlarının güçlendirilmesi, Avrupa
sanayi/sektörel ekosistemlerinin krizlere daha dayanıklı hale getirilmesi, işletmelerin yeşil ve dijital
dönüşümünün güçlendirilmesi hedeflenerek söz konusu çağrıya ilişkin daha önce duyurusu yapılmış olan
25-26 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen eğitime ek olarak; 11 Kasım 2021 tarihinde online bir çalıştay
düzenleneceğinden, Çalıştayda çağrının genel kapsamı, başvuru şartları, proje başvuru şablonu ve proje
bütçe şablonuna ilişkin olarak bilgi verilmesi öngörülmektedir.

Çalıştaya https://cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt yaptırılması gerektiğinden,

İlgili çağrıya ilişkin özet bilgiye;
https://cosme.kosgeb.gov.tr/

Cosme-cagrilari adresi, detaylı bilgiye ise
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals adresinden erişim sağlanabilir.

İlgili Dökümanlar


  • 10.11.2021Paylaş: