Tek Pazar Programı Ortak Küme Girişimleri Proje Teklifi Çağrısı

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısında, AB tarafından uygulama süreci başlayan Tek Pazar Programının (2021-2027) 03 Mayıs 2021 tarihinde AB Resmî Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve programın ana bileşenleri arasında yer alan "KOBİ'lerin rekabet gücünün güçlendirilmesi" bileşeni, COSME - İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının devamı niteliğinde olduğu belirtilmiştir.

Tek Pazar Programı kapsamında açılan çağrılara, Türkiye ulusal katılım müzakereleri devam eden ülkeler arasında yer aldığı için başvuru yapılabilmektedir. Program kapsamında Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) proje teklif çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte gönderilmektedir


 

İlgili Dökümanlar


  • 26.10.2021Paylaş: