Türkiye genelindeki OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların yıllık ihracat, yurtiçi ticaret, istihdam, yatırım, Ar-Ge gibi alanlarda performansları açısından ilk 500 firmasının; OSB Üst Kuruluşu liderliğinde, Dış Etki İletişim Ajansı/Turkishtime Araştırma Grubu tarafından yürütülecek çalışma sonucunda objektif kriterlere ve gönüllülük esasına göre belirlenerek "OSB Yıldız Firmaları-OSB'ler İlk 500 Firma Araştırması" adıyla çalışma başlatılmıştı.

Araştırmanın verimliliğini artırma gayesi ve Kuruluşumuza iletilen talepler göz önünde bulundurularak araştırmaya katılım için belirlenen tarih uzatılmış olup; son katılım tarihi 30/06/2021 olarak belirlenmiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan ilk 500 firmanın belirli kriterler gözetilerek tespit edileceği bu değerli ve önemli çalışmayı bilgilerinize sunarız.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

 • 2020 yılı OSB’ler performans analizi,
 • 2020 yılı ihracat performansına göre ilk 500 OSB firması
 • 2020 yılı yurt içi satış performansına göre ilk 500 OSB firması
 • 2020 yılı en fazla istihdam yapan ilk 500 OSB firması
 • 2020 yılı en fazla kadın istihdamı yapan ilk 500 OSB firması
 • 2020 yılı en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 50 OSB firması
 • 2020 yılı en fazla yatırım yapan ilk 50 OSB firması
 • 2020 yılı en fazla patent alan ilk 50 OSB firması
 • 2020 yılı en fazla dijital dönüşüm yatırımı yapan ilk 50 OSB firması
 • 2020 yılı alfabetik sıralamaya göre ilk 500 OSB firması
 • 2020 ilk 500 OSB firmasının şehir-sektör dağılım analizi

Araştırmaya katılım için;

İletişim Numarası: 0212 280 22 42

Mail Adresi: ekip@osbilk500.org

Kayıt Linki: www.osbilk500.org


Paylaş: