OSB Uygulama Yönetmeliği’nde, talepler ve uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesine yönelik, günümüzün şartlarına uygun ve çözümcü düzenlemeler yapıldı.

Kayseri OSB ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ilgili makamlar nezdinde yapmış olduğu girişimler ve hazırlanan raporlar neticesinde,  Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile;

"Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin imar planı yapımını içeren 36'ncı maddesinin "Mevcut imar planı bulunan OSB'lerde en az ortak kullanım alanlarının plan içerisinde sağlanması halinde yapılaşma koşulları, yukarıdaki oranlarla değiştirilebilir" şeklinde olan 6'ncı bendi değiştirildi.

Böylece, sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken; çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün kadarın toplamı hesaplanacak"  

"Buna karşılık bodrum katlar, asma kat, taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar, yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 metrekaresi, bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar, mescitlerin 300 metrekaresi, galeri ve atrium boşlukları ile 6 metrekareyi geçmeyen bekçi kulübeleri,  emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer bodrum katlarının ve asma katın toplamı parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaz, emsale dahil edilmeyecek"

Özetle;

Yapılacak zemin altı ilk bodrum katın emsale dahil edilmeyeceği, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki bodrum katların ve asma katın toplamının ise toplam emsale esas alanın % 30 nu aşamayacağı belirtilmiştir.

Sanayicimizi rahatlatacak, moral ve motivasyon kazandıracak olan söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, OSBÜK Başkanımız Sayın Memiş Kütükcü,  emeği geçen ilgili ve yetkili herkese sanayicimiz adına şükranlarımızı sunarız.

Sanayimiz / sanayicimiz için hayırlı – uğurlu olsun.

Tahir NURSAÇAN

Kayseri OSB Yönetim Kurulu BaşkanıPaylaş: