Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde Araconf 2020 Teknoloji Dijital Dönüşüm ve Gelecek konulu toplantı düzenlendi.

Akademi dünyası, özel sektör, resmi kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin de katıldığı söz konusu toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Nursaçan tarafından bir sunum yapıldı. Sunumda;

İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl, bilgi çağıdır. Gelişmiş ülkeler, bilim ve teknolojinin gelişmesinin kendilerini daha ileriye taşıyacağının bilincindedirler. Hızla sınırların kalktığı günümüzde, iletişim teknolojileri ve dijitalleşme artık hayatımızda çok önemli bir yere sahip.tüm dünyada son 10 yıldır dijital dönüşüm konusu; İşletme ve kurumların hedefleri arasına girmiştir. Bu dönüşümü erken tamamlayanlar kendi kulvarında ön sıralarda yer almaya başlamışlardır.

Teknolojinin hızlı gelişimi ile yeni iş alanlarının doğuşuna, mesleklerin değiştiğine hepimiz tanık oluyoruz.

Dijital dönüşüm, beraberinde nesnelerin interneti, yapay zeka, veriye dayalı ekonomi gibi teknolojik açıdan ezber bozan gelişme ve potansiyelle birlikte geliyor. Araştırmalara göre gelecekte 50 yeni mesleğin gündeme gelme ihtimali var. Bu noktada teknoloji ve bilgisayar bilimleriyle birleşmeyen meslek kalmayacak. Özellikle robotla ilgili alt grup meslekler çok yaygınlaşacak. Drone yatırımlarına da ağırlık verilecek. Drone programlayıcıları, drone filo yöneticileri olacak. Bu süreçte istihdam kayıpları yaşamamamız için ülke olarak önlemler almalıyız.

Türkiye olarak biz bu sürecin gerisinde kalamayız. Bu bilincin hem kamuda hem de özel sektörde güçlenerek hızlı adımlarla hayata geçirilmesi önem taşıyor. Sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti daha da artırmak için üretimde yapısal bir dönüşümü gerçekleştirmek durumundayız.

Sanayi ve teknolojiyi bütüncül bir yaklaşımla ele almalıyız. Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payının önümüzdeki 10 yılda en az yüzde 50'ye çıkarmalıyız.

Giderek daha fazla şirketin dijitalleştiği bir dönemde, iyi planlanmış bir dijital dönüşüm stratejisine sahip olmak büyük önem taşıyor. Yenilikçi iş modelleri geliştirmek için hızla harekete geçmeyen şirketler, rakiplerinin gerisinde kalacak.

Bunun için önce “ birlikte düşünüp, karar alınması ”  her türlü sanayi yatırımı değil, teknolojiyi yakından takip ederek, ülkemiz için daha yüksek katma değer üretebilecek faaliyetler teşvik edilmelidir. Öyle hızlı bir çağda yaşıyoruz ki; günümüzde en değerli varlığımız zaman. Öyle ki altın kadar değerli!

Bu sebeple; her kurum, kuruluş, işletme ve hatta birey olarak üzerimize düşen sorumluğun gereklerini yerine getirmeliyiz.” Konuları ele alındı

Paylaş: