Kayseri OSB Hizmet binasında gerçekleştirilen eğitim programında; iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kültürünün Oluşması, Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Korunma Yolları, Çalışanlarda Görülen Sağlık Sorunları, Sağlık Gözetimi,  Elektrik işlerinde ve yapı islerinde Risklerin Yok Edilmesi ve Önlenmesi, Çalışma Mevzuatı, ilkyardım, Çalışanların Yasal Hak Ve sorumlulukları, Kimyasallar ile çalışırken alınacak güvenlik önlemleri, İş Güvenliğinde Kişisel Koruyucu Donanımı Kullanmanın Önemi, 6331 Sayılı İş Kanunu Kapsamında / İş Hukuku… gibi başlıklar ele alınarak, iş hayatında yaşanabilecek olumsuzlukların minimum seviyelere indirilmesi amacıyla,  Kayseri OSB’nin tüm çalışanlarına konunun uzmanları tarafından eğitim verildi.Paylaş: