“Milletimiz köklerine, tarihine, ecdadına ve kadim değerlerine sahip çıktığı müddetçe, fitne tohumları bu topraklarda asla boy vermeyecektir.”

Hazreti Mevlana, İslam geleneğinde yetişerek, İslam inancının en güzel şekilde gelişmesini sağlamış bir Müslüman, bir bilge ve bir rehberdir.

Bütün insanları ne kadar farklı olurlarsa olsunlar Allah’ın yarattığı bir kul olarak görmüş, bütün farklılıkları da kendi bünyesinde eritebilen bir İslami anlayışı bütün insanlarla paylaşmıştır.

Eserleriyle olduğu kadar yaşamıyla da örnek olan Mevlana, tüm dünyada sevilen ve saygı duyulan büyük şahsiyetler arasındaki yerini almış, medeniyetimizin tüm birikimini Anadolu'ya taşımıştır.

Vefatının, 746. yıl dönümünde, büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf, gönül ve aşk insanı Mevlana Celaleddin Rumi'yi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.


Paylaş: