Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İncesi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, KEPSAŞ (Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi) Genel Müdür Yardımcısı Bekir Çataloluk, Kayseri OSB Başkan Vekili Süleyman Sarptaş, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yunus İmamoğlu, Mustafa Katırcıgil, Şaban Andaç, Ali İstanbulluoğlu, Bölge Müdürü Ali Yaprak, Bölge Genel Sekreteri Adil Özhan ve Birim Müdürlerinin katılımı ile bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri OSB Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Elektrik Fiyatları Uygulamaları hakkında basın mensuplarına detaylı bilgiler verdi.

Başkan Nursaçan; Türkiye’de ki organize sanayi bölgelerinde 50 binin üzerinde tesis üretim yapıyor. Bu fabrikalarımızın her biri, Türkiye’nin önemli bir değeri.  Bizim bu fabrikalarımızı daha fazla üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya yönlendirmemiz gerekiyor.

Ancak; Kayseri OSB’deki sanayicilerimiz, son dönemde elektrik fiyatlarında çok ciddi fiyat artışıyla karşı karşıya gelmiştir.  Hem fiyat arttı hem de Son Kaynak Tedarik Tarifesi uygulaması nedeniyle, sanayicilerimiz elektrik birim fiyatlarını öngöremez hale geldi.

YEKDEM son kaynak tedarik tarifesi 20 Ocak 2018’de uygulamaya konuldu. Kayseri OSB olarak biz de,  1 Nisan 2018’de bu uygulamaya dahil olduk. Bilindiği üzere; YEKDEM; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizmasını ifade etmektedir. EPDK’nın yayınlamış olduğu tahmini YEKDEM bedeli ile her ay birim fiyat oluşturulmakta ancak gerçekleşen YEKDEM, faturalar kesildikten 15 gün sonra açıklanmaktadır.

Bu fark, Bir sonraki ayda faturalara ilave edilmektedir. OSB’lerin işletme profiline bağlı olarak, enerji tüketimleri farklılık arz etmektedir. Bazı bölgelerde petro kimya tesisleri, bazı bölgelerde tekstil, otomotiv ve benzeri sektörler çoğunluğu teşkil etmektedir.  Bu durum, enerji tüketimlerini doğrudan etkilemekte dolayısıyla; her OSB’nin kendine özgü enerji tüketim profili ortaya çıkmaktadır.

Bu durumu şöyle açıklayabiliriz: Özellikle tatil günlerinde, bayramlarda, gece saatlerinde, bayramlarda gece saatlerinde, tatillerde gece saatlerinde,  zaman zaman sıfır maliyetle enerji tedariği mümkün olabilmektedir.

Bilindiği üzere; Kayseri OSB’de tatil günlerinde, bayramlarda ve gece saatlerinde çalışan tesis sayısı oldukça azdır.  Çoğunlukla sanayi tesislerimiz gündüz saatlerinde çalışmakta, bu durum da ortalama enerji maliyetlerimizi haliyle etkilemektedir.

Bu bakımdan; diğer OSB’lerle, Kayseri OSB’yi kıyaslamak doğru ve sağlıklı bir kıyaslama değildir.  Kayseri OSB olarak; KEPSAŞ ile yapılan her sözleşme döneminde en uygun koşullarda elektrik tedariği için azami çaba ve gayret gösterilmektedir.

Yine; açıkça ifade etmeliyim ki; KEPSAŞ’la yapmış olduğumuz sözleşmede KEPSAŞ tarafından Kayseri OSB’den Teminat Mektubu dahi alınmamıştır. Zira; teminat Mektubu da, etkili bir maliyet unsurudur.

İşte bütün bunlar; bölgemiz sanayicilerinin menfaatlerinin korunması konusunda ne kadar hassas davrandığımızın önemli bir göstergesidir. Şunu da özellikle belirtmek isteriz; serbest tüketici hakkına sahip her sanayicimiz, bizim temin ettiğimizden daha uygun daha cazip şartlarda elektrik bulabiliyor ise oradan da temin edebilir.

Bu bakımdan, Tüm OSB’ler;Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın mevzuatına uymak zorundadır. Geçtiğimiz günlerde, benim de yönetiminde yer aldığım OSB üst Kuruluşu OSBÜK tarafından  “ Organize Sanayi Bölgeleri, Son Kaynak Tedarik Tarifesi ve Enerji Birim Fiyatları Raporu” hazırlandı.  Hazırlanan bu rapor OSB Üst Kuruluşu olan, OSBÜK Başkanımız  Sayın Memiş Kütükçü tarafından; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz  ziyaret edilerek, OSB’lerin taleplerini içeren raporlar sunuldu.

Kayseri OSB tarafından ayrıca, sanayimiz üzerine binen enerji maliyeti yükünün tekrar gözden geçirilmesi konusunda ilgili makamlarla görüşmeler yapılmış, bu durum bir rapor halinde sunulmuştur.

Sadece bu konu değil sanayimizi ilgilendiren her konu yakın takibimizdedir. Bu konu sadece OSB’nin yetkisi dahilinde de değildir. Rakamları belirleyen yetkili kurumlarla sıcak temas halindeyiz.

Bu bakımdan; yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için mutlaka; farklı bir metot geliştirilmelidir.  Son Kaynak Tedarik Tarifesi içinde yer alan; YEKDEM maliyetlerinin ağır yükü sanayicilerimizin üzerinden mutlaka kaldırılmalıdır. Kayseri OSB Yönetimi her zaman sanayicilerinin yanındadır.

Bu anlayıştan hareketle; her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olduk… Olmaya da devam edeceğiz. “ dedi.Paylaş: