Çok değerli Sanayici Dostlarımız ve Kayseri OSB Paydaşları;

Doğru işleri, doğru zamanda yapabilmek için doğru insanlarla çalışmak ve gayretli bir tutum sergilemek lazımdır. OSB’miz için belirlenen hedeflere ulaşmak adına, bu gayretli tutum, yönetim kurulumuz tarafından ortaya konulurken, bu süreçte bizleri bu göreve layık gören siz değerli sanayici dostlarımıza, bizleri bu gayretimiz esnasında manen destekleyen ve şevkle Kayseri için çalışmamızın fitilini ateşleyen kıymetli büyüklerimize, şahsım ve Yönetim kurulum adına şükranlarımızı iletiyorum.

Değerli Dostlar,

Biz ezelde ne takdir edildiğini bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa, o da usulüne uygun çalışanın kazanacağıdır. Kayseri sanayisi ve ülke ekonomisinin daha ileri seviyelere ulaşması için göstereceğimiz tüm faaliyetlerde, “BİZ” kültürünü perçinlemek ve dahası buna anlam katmak gerektiğine inandığımızı belirtmek istiyorum. Bunun için süreçlerdeki paydaşları da OSB düşünce sistemine dâhil etmeyi anlamak ve uzmanlıklarından faydalanmanın lazım olduğuna inanıyoruz. Sanayimizdeki değerli katılımcıları dinleyecek, tecrübelerini ve çok değerli fikirlerini paylaşıma açık tutarak, sanayimizin bir anlamda aklını yeniden oluşturacağız. Yatırım, üretim, pazarlama, tasarım, teknoloji, Araştırma ve Geliştirme alanlarında kabiliyetini toplam OSB faydası olarak elde edip tüm katılımcılarımıza bir kazanım olarak tekrar sunulmasını sağlayacağız. Sanayimizin mevcut yatırım kabiliyetini yönlendirip daha da geliştirmeye ve büyütmeye özen göstereceğiz.

OSB’mizde özellikle yurtdışı rekabet üstünlüğü sağlamak için bir taraftan sanayici olarak proaktif tutumumuz, markalaşma, dağıtım, tanıtım, inovasyon üzerine neler yapılabileceklerimiz değerlendirilirken, diğer taraftan bölgemiz teşviklerinin de artması ve bu vesile ile işçilik, navlun gibi maliyetlerin devletimizin de desteği ile daha iyi seviyelere gelmesi için çaba göstereceğiz.

İşletmeler arası ilişkilerin önemini artık daha somut kavramaya çalışmak durumundayız. Biliyoruz ki sanayicilerimiz artık Kazan-kazan iş mantığı etrafında karşılıklı işbirliği yaparak, toplam kalite girdisi ile yüksek katma değerli çıktılar yapılandırmaya başlamışlardır. Kaliteli çıktıda; Kaliteli iş yapış biçimi, kaliteli ve eğitimli iş gücü, güncel teknolojik gelişmeleri takip eden bir yönetim, zamanın da büyütülen ve verimli kullanılan makine parkurları gibi başlıklar altında toplandığında yürütülebilmektedir. Reel durum ile beraber sanayi algı yönetimine özel ilgi gösterecek, şirketlerin küçük-büyük fark etmeksizin aynı gemide yol alan yaşayan birer değer ve kültür olduğunu her platformda daha iyi duyurmaya özen göstereceğiz.

2015 yılı başında 24 Milyon m2’de, aylık 94 Milyon kWh elektrik tüketimi ile toplamda 1150 fabrikada 60 Bin çalışanı ile daha somut projelerle üretim sevdalısı katılımcılarımızın büyümesine, artmasına dolayısıyla OSB’mizin bu günkü durumundan daha ileri seviyelere ulaşmasına yönelik çalışmalar yapacağız.

Global pazarda pazar taleplerinin istenilen zamanda karşılanması, kaliteli hizmet ve ürün, en düşük stok seviyeleri ile çalışılması rekabet üstünlüğü için büyük öneme sahiptir. Böyle bir durum için sadece OSB içinde bizim hazırlıklı ve yeterli olmamız yetmemekte, sürece tüm paydaşlarımızı dâhil etmemiz gerekmektedir. Kalite, Hız, Güven, istikrar gibi objektif beklentiler, tutarlılık, fedakârlık, sadakat gibi yazılı olmayan beklentiler ile yan yana durmaktadır. Bu ortak kültüre sahip firmalarımız her şeyin fiyat olmadığı mantığından hareketle karşılıklı alış veriş değil de önce veriş, sonra alış fikrini daha fazla benimsemelidir. Bunun neticesinde önce karşısındaki için faydalı olma gayretini taşıyan katılımcılarımız uzun yıllar ortak bir akılda buluşma mecburiyetinde kalacak ve karşılıklı olarak kazanmanın tadına varacaklardır diye düşünmekteyiz. Bu kültürün biz Kayseri sanayicisi için samimiyetle değerlendirildiğinde vizyonumuz da belirttiğimiz farklı iş modellerini hayata geçirmemiz dolayısıyla yenilikçi bir bakış açısı ile gelişmiş ve büyümüş ve örnek alınan bir Kayseri OSB hiçte zor değildir. sanayicimizin bize verdiği sorumluluğun gereğinin neler olduğunu çok iyi biliyoruz, bu gerekleri burada bir proje gibi belirtmemizin doğru olmadığını düşünmekteyiz.

İş süreçlerini kolaylaştıran istenen kaliteyi hizmetleri ile de pekiştiren, kendini müşterisinin yerine koyup aynı aksiyonları düşünebilen, süreçlerde istikrarı muhafaza eden belli bir işletme kültürüne sahip Sanayicilerin değer kazanmakta olduğu aşikârdır.

Artık düşük karlar söz konusu olduğuna göre, büyüme hedeflerimiz, yüksek kapasitemiz, üretim ve diğer tüm süreçlerdeki verimliliği artırmak için gösterdiğimiz hassasiyet ve ciddiyet ile birlikte teknolojilerimiz ile de kendinizi yenilememiz ve kabiliyetlerimizi artırmamız önemlidir. Tüm süreç içinde kendimizi iş yapış biçimimizi, düşünce yapımızı gözden geçirecek ve OSB’mizi geliştirmeye açık olacağız. İşletmelerimiz planlama yapabilen, öngörü sahibi, istikrarlı, güvenli, ciddi ve kurumsal bir kültüre sahip olmalıdır, bunun için en yetkin kurumlardan eğitim alacağız.

Sanayicimiz kimin kendi üretimini ve diğer işleyiş sürecini ne derece kolaylaştırdığı, hızlı ve sağlıklı diyalog kurup kuramadığı gibi olgulara bakmaktadır.  Sunulan değerlerin karşılık görmesi, sanayicimizin zihninde ve gönlünde inşa ettiğimiz itimat ve takdir hislerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu takdir hisleri muhakkak kendiliğinden oluşmayacaktır. Gayretli, planlı, projeli, duyarlı, samimi ve saygılı ve bir de ekonomik gerçeklere dayanan bir zaman süreci yaşanmalıdır. öyle ise ortak akıl paylaşımdır. Her konuda her şeye açık olmaktır.

Süreçleri geliştirmeye açık olacağız. Sorumlu olduğumuz ve aldığımız yetkiyi kullanırken, başkasının gözü ile işimize katılacak önerileri ve sağlayacağı faydaları da göreceğiz. Bize göre bu işi en iyi biz yapıyoruz demeyeceğiz, biz aslında biz olmayı ve ortak düşünmeyi becereceğiz. Ortak aklın OSB için de herkeste var olmasını sağlayacağız.  "Ben” düşüncesinin tüm benliğimizi kaplayıp egolarımız ile de kendimizi kilitlemesine engel olacağız. Kayseri OSB olarak “Biz” kültürünü ve asıl önceliğimizin bu kültürle samimi, güler yüzlü, yapıcı, çözüm odaklı yaklaşım sergileyerek sanayicimizin işini kolaylaştırmak ve birlik olmanın verdiği gücü paylaşmak olarak tüm yapımıza sindirmek olduğunu sürekli anımsayacağız.

Kıymetli Sanayici Dostlarım,

Ortak Akıl, olaydan veya iş sürecinden etkilenen ya da, olayları veya iş süreçlerini etkileyen kişilerin üzerinde uzlaştığı bir akıldır. Bir konuyu çok boyutlu bir bakış açısı ile değerlendirmek, kolektif şuuru harekete geçirmek, ortak yaklaşımla konunun gelecek vizyonunu tanımlamak, stratejiler ve eylem planları belirlemek önceliğimiz olacaktır. Ortak akıl toplantılarına fırsat vermeyi, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmeyi hiçbir zaman sonraya atmamaya dikkat edeceğiz.

OSB’mizde Maliyet/Fayda analizleri üzerine yapılacaklar, kamu, üniversite, sanayi işbirliği ile verilecek eğitimler olduğunu açıkça gözlemliyoruz. Bu konuda bir şuur oluşmasına yönelik çalışmalar da yapacağız.
Hızın her şey olduğu global dünyada artık zaman, iş yapma zamanıdır. Kayseri Sanayisi için, ülkemiz için, var olan gücümüzle, siz değerli sanayicilerimizin ve devletimizin desteği ile bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz.

Bu vesile ile her şeyin en iyisine layık güzide şehrimizin kıymetli ve bir o kadar da değerli sanayicilerine işlerinde bolluk, genişlik, hayır ve mutluluk temenni ediyoruz.

Saygılarımızla,

Tahir NURSAÇAN
Kayseri OSB Yönetim Kurulu BaşkanıPaylaş: