Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 16. Ufuk Turu, Kayseri'de başladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan "Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı" temasını işleyen programda bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Nursaçan;  “İş hayatında sosyal sorumluluk ve insani değerlerin önemi gün geçtikte önem kazanmaktadır. İşte bu durum, ilgili tüm kesimlere ve bizlere bir takım sorumluluklar yüklemektedir.

Sosyal sorumluluk kişi ve kurumların; sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda sorumlu ve dikkatli davranmasını ifade eden bir tanımdır.

Kişi ve kurumların sorumlu davranmaları toplumsal gelişime katkı sağlar. Sosyal sorumluluk bir bakıma,  bireylerin bir arada topluma duyarlı bir biçimde hareket etmesidir.

Gerçek ve tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın bütün işverenlerin birtakım yükümlülükleri vardır.

Bunlar; Çalışanların sağlığının ve güvenliğinin sağlanması,  Mesleki eğitiminin sağlanması, Çalışanlara eşit ve hakkaniyetle davranmak, İşveren olarak bireysel gelişimlerine önem vermek gibi başlıklar altında ifade edebiliriz.  

Sosyal sorumluluk sadece yasal zorunluluklara ve yasalara uymayı değil,  işverenlerin kendi tercihleriyle, gönüllü olarak gerçekleştirdikleri uygulamaları kapsar. Çalışanlarımız, yani iş ortaklarımız; şirketlerin en temel paydaşlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Ancak bu paydaş yaklaşımının; kâğıt üzerinde kalmaması için, mutlaka uygulamalarla desteklenmesi ve somut olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Hepimizin bildiği üzere, Ahiler, aynı zamanda içinde yaşadıkları şehrin toplumsal ve çevresel sorunlarıyla da ilgileniyorlardı.

Fakirliğin azaltılması için çalışıyorlardı. Gençlerin eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı oluyorlardı. Bizlere düşen görevde bu yolu takip etmek olmalıdır. Müslüman işverene gelince,

Emri altında çalıştırdıkları onun kardeşleridir. Yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir ve onlara gücünün üstünde yük yüklemez. O, işçi kardeşlerinin haklarını Allah’ın hakları olarak görür ve Allah’ın hakkını ayırmadan ağzına götüreceği her lokmanın kendisine haram olduğunun bilincindedir.” dedi.Paylaş: