SANAYİCİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEP ÜZERİNE BİLGİLENDİRME

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Olağan Genel Kurul Gündeminin 15. Maddesi hakkında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Bahse konu gündem maddesi OSB Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak Yönetim aidatları ve Hizmet Karşılıklarının parsel büyüklüklerine göre tespit edilmesi konusundadır.

Daha Önceki genel kurulda ayda 0,25 TL/m2+KDV olarak tespit edilmiş olan boş durumda bekletilen sanayi parseli sahiplerinden alınan bedellerin tahsilatında zorluklar yaşanmaktadır.

Bu parsel sahiplerinden gelen yoğun talepler ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda göz önünde bulundurularak konu yeniden Genel Kurul gündemine taşınmıştır.

Paylaş: