“Milletimiz köklerine, tarihine, ecdadına ve kadim değerlerine sahip çıktığı müddetçe, fitne tohumları bu topraklarda asla boy vermeyecektir.”

Hazreti Mevlana, İslam geleneğinde yetişerek, İslam inancının en güzel şekilde gelişmesini sağlamış bir Müslüman, bir bilge ve bir rehberdir. Bütün insanları ne kadar farklı olurlarsa olsunlar Allah’ın yarattığı bir kul olarak görmüş, bütün farklılıkları da kendi bünyesinde eritebilen bir İslami anlayışı bütün insanlarla paylaşmıştır.

Eserleriyle olduğu kadar yaşamıyla da örnek olan Mevlana, tüm dünyada sevilen ve saygı duyulan büyük şahsiyetler arasındaki yerini almıştır. Bu düşüncelerle, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik ikliminin hâkim olduğu bir dünya kurabilme ümidiyle, gönüllerimizin sultanı Horasan'dan Bağdat'a, Mekke ve Medine'den Şam'a kadar döneminin önemli ilim ve irfan merkezlerini ziyaret eden Mevlana, medeniyetimizin tüm birikimini Anadolu'ya taşımıştır.

Öğretileri ile dünyanın her yerinde ilgi uyandıran düşünce adamı,  Mevlana Celaleddin Rumi’nin yüzyıllar boyunca tüm dünyada yüzlerce araştırmaya konu olan hayatı sayısız dile çevrilmiş eserleri ve öğretileri günümüzde halen tüm insanlığa ışık tutmaktadır.

Vefatının, yani maşukuyla vuslatının 745. yıl dönümünde, büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf, gönül ve aşk insanı Mevlana Celaleddin Rumi'yi bir kez daha rahmetle, minnetle yâd ediyorum.


Paylaş: