Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü kurumsallaşma çalışmaları kapsamında,  tüm birimlerin iş süreçlerini, yazışmalarını, evraklarını, dijital ortamda takip ve sürdürmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

Kuramsallaşmanın bir gereği olarak, elektronik belge yönetimi, kurumların gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum aktivitelerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetmektir.

Kayseri OSB’de faaliyet gösteren firmaların iş ve işlerinin kalitesini ve hızını arttırma amacıyla projenin ilk toplantısın Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan, Birim Müdürleri ve ilgili çalışanlar katıldı.Paylaş: