İçişleri Bakanlığının 23 Ağustos 1985 Tarih ve 18851 Sayılı İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliği, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Dayanarak ve 15.02.2012 Tarih ve 3, 4 ve 5 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Tarafından Onaylanmış Eğitim Modülü çerçevesinde, Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu öğrenme Müdürlüğü ile Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında Eylül 2016 tarihinde Eğitim İş birliği Protokolü imzalanmıştır.

Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında;

Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğünce Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışanlara Mesleki Eğitim Kursu düzenlenmektedir.

çSGB’ nın zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesine ihtiyaç duyulan gruplarının arasında İtfaiyecilik mesleği tanımlı olmamakla beraber, İtfaiyecilik mesleğinin standartları MYK’ nın 27.06.2016 – 29755 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede tebliğ edilmiştir.

Bu kapsamda;

 20 saatlik eğitim programı, herhangi bir koşul olmaksızın tüm istekliler için hazırlanmış olup, 2009 yılından önce itfaiye elemanı olarak çalışmaya başlamış itfaiye çalışanlarının en az 40 saatlik, 2009 tarihinden sonra mesleğe başlayan İtfaiye çalışanlarının ise en az 120 saatlik bu belgeyi alması zorunlu olacaktır.

20 saatlik yangın eğitimi kursu programı ile 40 ve 120 saatlik İtfaiye Elemanı Yetiştirme kursu programı bitiminde MEB özel Kurslar Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre sınav yapılacak olup, sınav sonucunda başarılı olanlara “Kurs Bitirme Belgesi”  verilecektir. Başarısız olan kursiyerlere ise "Katılım Belgesi" verilecektir.

 Mesleki Eğitim Kursu içeriği ile ilgili detaylı bilgiler ekte yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, bahsedilen eğitimlere ihtiyaç duyulması halinde OSB Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri ile iletişim sağlanabileceğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

                Detaylı Bilgi İçin:

                İletişim Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü

                Mustafa öZLü

                0 352 321 11 05 / Cep: 0 541 978 05 53

                Mail: itfaiye@kayseriosb.org

 

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AçIKLAMALAR

Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere “Yangın Eğitimi Kursu Bitirme Belgesi” verilecektir.

Kurs programı ile yangın güvenliği konusunda genel olarak bilgilendirilecek adayların, sistematik bütünlük içerisinde düşünebilmeleri için gerekli yeteneği kazanmaları amaçlanmaktadır.

Program esnasında yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi esastır.

Programda yer alan konular kursiyerlere bilgisayar ortamında power point sunumları eşliğinde tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası gibi öğrenci katılımını esas alan aktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak ve uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Konularla ilgili örnek olaylar sınıfta tartışılarak kursiyerlerin edindikleri bilgileri kullanma ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesine fırsat verilecektir.

Konuların işlenişinde birbirinin ön koşulu olan konuların sıralamasına dikkat edilecek, temel kavram ve ifadeler anlaşılmadan konunun ayrıntılarına geçilmeyecektir.

Program çerçevesinde adayların itfaiye araç ve gereçleri ile ilgili kullanabilme yeteneklerinin geliştirilmesi ve melekelerinin kazandırılması için her konunun bütünlük sağlaması adına uygulamalı eğitimler yapılacaktır.

Yangın meydana gelmiş alanlara/mekânlara gezi gerçekleştirilerek kursiyerlerin inceleme yapmaları sağlanacaktır.

Programın son günü, kursiyerlerin uygulamalı yangın söndürme eğitimi yapmaları sağlanacaktır.

PROGRAMIN SEVİYESİ:

20 saatlik program, herhangi bir koşul olmaksızın tüm bireyler için hazırlanmıştır.

40 saatlik program, bu Program 2009 yılından önce itfaiye elemanı olarak çalışmaya başlamış itfaiye çalışanları için hazırlanmıştır.


Shared: