MİSYONUMUZ

Ortaokulu bitirmiş öğrencilerimizi, Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda, ülkesini seven, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine bağlı, toplumla barışık, milli ve ahlaki değerleri özümsemiş, geleceğe güvenle bakabilen, öz güveni yüksek, Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü karşılayacak bilgi ve beceriyi ve alışkanlıkları kazanmış, evrensel insani değerleri benimsemiş bir insan olarak bir üst öğretime ve hayata hazırlamak.
 

VİSYONUMUZ

Fiziksel ve teknolojik altyapısını tamamlamış, öğrenci merkezli bir eğitim ortamına sahip, akredite edilmiş, sanayinin taleplerini karşılayabilecek, verdiği eğitimle kendi sınıfındaki okullara, Türkiye çapında lider ve model olmak.


Shared: