Saygıdeğer üyemiz / Sanayicimiz

Küçük ve Orta ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kayseri Müdürlüğü’ nden alınan yazıda; KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla "2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Protokolü" imzalandığı belirtilmektedir.

Bahse konu Program;

- İşletme başına üst limiti 1.500.000.-TL,

- O (sıfır) faizli,

- İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır.

İşletmelerin 19 Eylül-3 Ekim 2016 tarihleri arasında http://kredi.kosgeb.gov.tr adresinden Başvuru Formunu doldurmasıyla süreç başlayacaktır. Sürece ilişkin açıklamalar başvuru sayfasında bulunan Kullanıcı Rehberinde yer almaktadır.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler, protokole taraf Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Garanti Bankası A.Ş., Halk Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., VakıflarBankası T.A.O ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. şubelerine başvuruda bulunabileceklerdir. İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kar payı bedelinin tamamı, İdare Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

Kredi kullandırımı Banka tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü


سهم: