Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun “çağrı üzerine çalışma” başlıklı 14 üncü maddesi, 06/05/2016 tarihinde kabul edilen 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeniden düzenlenerek “çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” şeklinde değiştirilmiş ve uzaktan çalışma, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi olarak tanımlandığı belirtilmektedir.

Ayrıca, yapılacak iş sözleşmesinde işin tanımının, yapılma şeklinin, işin süresinin ve yerinin, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususların, işveren tarafından sağlanan ekipmanın ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülüklerin, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alacağı; işçilerin esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacağı ile işverenin, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olduğunun düzenlendiği ifade edilmektedir.

çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na söz konusu düzenlemeye ilişkin çıkarılacak Yönetmelik çalışmaları için gönderilmek üzere, uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleri ile birlikte TOBB’a iletilmek üzere 08/08/2016 tarihine kadar (neroglu@kayso.org.tr) adresine “word” formatında iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

سهم: