Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20.06.2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği ile atıkların alternatif hammadde olarak kullanılması, atıktan türetilmiş hammadde hazırlanması ve bu hazırlama tesislerinde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin teknik, idari ve uyulması gereken genel kurallar ile atıktan türetilmiş yakıt kullanımı ve beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanılacak atıklara ilişkin esasların belirlendiği ifade edilmiştir. Aynı yazıda, bu tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların aşılması ve yürürlüğe giren diğer atık mevzuatı ile uyumun artırılması amacıyla Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin hazırlandığı belirtilmiştir.

http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=269  internet adresinde ulaşılabilen “Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Ham Madde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” hakkındaki görüş ve önerilerinizin, aynı sayfada yer alan “Görüş İşleme Formu”na işlenerek en geç 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere nbozsoy@kayso.org.tr adresine gönderilebileceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.


سهم: