GüZELLİK AİLEDEN GELİR

Tarihin her döneminde bütün toplumların temelini aile kurumu oluşturmuştur.Ailesiz toplum olmadığı gibi ,eşler olmadan da aile olmaz.İnsan ailede, aile de toplumda varlığını korur.Aile toplumun orta direği olduğu için, ekonomik ve kültürel hayatın odak noktasında yer alır.Ailesi güçlü olan toplumların, kültürel dokuları ve ekonomik yapıları da güçlü olur.Türkiye’yi Türkiye yapan , mayası Medine toprağıyla yoğrulmuş, kendisi için istediğini başkası için de isteyen Anadolu insanıdır.Onun oluşturduğu aile, dünyayı, öte dünyanın bahçesi olarak görmüş ve bir ağaçla bahçe olmayacağını bildiği için, bahçesindeki her ağaca gereken özeni göstermiştir.Bunun için, onun iç dünyası gibi, dış dünyası da zengindir.

Anadolu’nun hem yatay hem de düşey boyutta oldukça büyük olan ailesinde, eşler birbirinin hem tamamlayıcısı, hem de koruyucusudur.ülkelerin ekonomik ve kültürel zenginliği, elindeki kaynakları en verimli bir biçimde değerlendirmesini bilen ailelerinden kaynaklanır.Bilgi ve birikim sahibi olan toplumlar,ekonomik ve kültürel açıdan fakir düşmezler.Ailelerin olduğu kadar toplumlarında cenneti anneleri ayakları altındadır. Aile kültürün,toplum da ekonominin sürükleyici gücüdür.Güzellik ve üretkenlik aileden aileye dalga dalga toplumun bütün kesimine yayılır.Ailesi üretken olan toplumların ekonomileri güçlü olur. Hem aileyi, hem de toplumu, tükettiğinden kat kat fazlasını üreten insanlar ayakta tutar.

 

üRETEN AİLE üSTüNDüR 

Kültür ve ekonominin bin bir farklı çiçeği, üretmesini bilen ailelerin oluşturduğu güven ortamında açar.Güzellikle beslenen zenginlik;aile dayanışmasının tabii bir ürünüdür. Göründüğü gibi olmasını ve olduğu gibi görünmesin başaran her insan,hem ailenin hem toplumun en büyük güç kaynağıdır.Bütün toplum bir aile olduğu gibi, her aile de bir toplumdur.Ekonomik ve kültürel boyutlarıyla aile ve toplum, birbirini tamamlayan bir bütündür.İnsan ailede, aile de toplumda kusursuzluğun yorulma bilmez arayıcısı olur.Ailesiz insanın üretme coşkusu , toplumsuz ailenin de ekonomik derinliği olmaz.

ülkelerin ekonomik gücü tabii kaynak zenginliğinden kaynaklansaydı,dişe dokunur hiçbir yer altı ve yer üstü kaynağına sahip olmayan Japonya’nın dünyanın en fakir ülkesi olması gerekirdi.Şüphesiz toplumların üretim gücünü büyütmede tabii kaynakların önemli bir yeri vardır.Ancak bir ülke tabii kaynakları ürün ve hizmete dönüştürecek üreten aile kültürüyle yoğrulmamışsa, petrol denizinin üzerinde yüzse bile yoksulluktan kurtulamaz.çünkü yeraltındaki maden cevherlerini kullanabilir ürünlere dönüştürmek köklü bir entelektüel sermayenin en büyük kaynağı olan eğitim de aileden başlar ve ailede devam eder.Aile hem eğitimin hem de üretimin odak noktasını oluşturur.

 

Devletleri hukukun üstünlüğü

toplumları da

ailenin sağlamlığı ayakta tutar

 

AİLE HAYATIN KAYNAĞIDIR

üreten el olmasını bilen insan, aileyi, aile de toplumu ayakta tutar.Aile toplumun bilinen,ancak öne çok çıkarılamayan gücüdür. Aile toplumun bilinen ,ancak öne çok çıkarılamayan gücüdür.Kültürel, siyasi ve ekonomik hayatın her boyutunda belirleyici yönlendirici olan ailesidir.Ailesi sağlam olan toplum,hayatın her alanında atılımcı olmasını bilir.çünkü aile ve toplum hayatı her yönüyle dokuyan kumaşın birbirinden ayrılmaz iki farklı yüzüdür.Ailede toplum, toplumda aile açıkça görülür.Aile dağılırsa toplum da dağılır.Aileyi inançsızlık, toplumu da ümitsizlik yıkar.Bunun için Anadolu’da inançsızlıkla ümitsizlik birbirinden ayrı tutulmaz.ümitsizliğin olduğu yerde inançsızlık vardır.


Aile kültürel temeli ve ekonomik yapısıyla tarihin her döneminde toplumların başarısının ana kaynağı olmuştur.Her toplumda aile mali ve entelektüel sermayenin ana kaynağıdır.Ailesi güçlü olmayan bir toplumun hiçbir alanda atılım yapması mümkün değildir.çünkü ülkelerin üretim gücünün büyütülmesinde toplumun en küçük ve en etkili birimi olan ailenin yerini tutacak başka hiçbir alanda atılım yapması mümkün değildir.çünkü ülkelerin üretim gücünün büyütülmesinde toplumun en küçük ve en etkili birimi olan ailenin yerini tutacak başka hiçbir kurum yoktur.Devletleri hukukun üstünlüğü, toplumları da ailenin sağlamlığı ayakta tutar.Her dönemde yönetim hukuka, toplum da aileye dayanır.Hukuksuz devlet, ailesiz toplum olmaz. Ailesi güçlü olan toplumun her kurum ve kuruluşu uzun ömürlü olur. 


سهم: