• İnsana değer vermek,
  • Etik değerlere bağlılık,
  • Süreç yönetimde hızlılık ve güvenirlilik,
  • Güvenli hayat ve gelecek için çalışmak,
  • Sorumluluk ve aidiyet duygusu içinde hareket etmek,
  • Ekip çalışmasını esas almak.

سهم: