Atıksu tesise Ø 1400 mm lik korige boruyla iletilmektedir.

Giriş yapısı ve Kaba Izgara ünitesi

Kaba Izgara ünitesinde 2 adet 30 mm aralıklı RakeMax / Huber Marka otomatik temizlemeli ve 1 adet manuel kaba ızgara mevcuttur.

Kaba ızgara tutulan atıklar konveyör yardımıyla kaba ızgara atıkları presine gelerek bu preste kaba partiküller mevcut hacminin % 60 oranında sıkıştırılarak ızgara atıkları konteynırlara dökülmektedir.

Kaba ızgaradan geçen atıksular terfi merkezine gelmektedir.

Giriş Pompa İstasyonu

60.000 m3/gün kapasiteye göre dizayn edilen giriş terfi pompa merkezinde ultrasonik seviye sensörü ile kontrol edilen 4 adet 55 kWlık 232 l/sn debiye sahip frekans konvertörle çalışan dalgıç tip pompalar bulunmaktadır. Bu pompalar ham atıksuyu 12.4 mt terfi ettirerek ince ızgaraya iletmektedir.

İnce Izgara Yapısı

İnşaatı 60.000 m3/gün‘e göre yapılan ince ızgara ünitesinde, zaman ve ultrasonic seviye sensöründen gelen komutlara göre çalışan 3mm çubuk aralığına sahip 2 adet 3 mm aralıklı Rotamat / Huber marka otomatik temizlemeli ince ızgara mevcuttur.

Ayrıca 1 adet de 30 mm çubuk aralığına sahip elle temizlemeli ızgara mevcuttur. İnce ızgaralarda tutulan katılar konveyör yardımıyla römorka dökülmektedir. İnce ızgaradan sonra atıksular havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesine iletilmektedir.

Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu ünitesi

Nihai debiye göre göre yapılan ve 0,3 g/cm3 den büyük partiküllerin (yağ-gress, köpük vs.) yüzdürülüp atıksudan ayrıldığı ünite 2 gözlü olarak inşa edilmiştir.

Zaman ayarlı gezer köprü vasıtasıyla dipte çökelen kum tanecikleri kum çukuruna getirilip 2 adet kum pompası vasıtası ile Kum Ayırıcı ve Yıkayıcı ünitesine gelmektedir. Burada sulu kumdan katı kum ayrılarak kum konteynırın da biriktirilmektedir.

Yağ haznesine dolan yağlar ise belirli aralıklarla çekilmektedir.

Havalandırmalı kum & yağ tutucuya 2 adet 15 kW lık Blowerdan hava temin edilmekte ve boru tipi difüzörler yardımı ile havalandırma sağlanmaktadır.

Kum taneleri ve yüzer maddelerden ayrılan atıksu parshall savağından geçmektedir.

Giriş Debi ölçüm Sistemi

( Parshall savağı )

Nihai debiye göre yapılan Parshall savağının genişliği 1,22 m dir. Burada debi ultrasonik debimetre yardımıyla ölçülmekte veriler online olarak scadadan izlenmektedir. Buradan geçen atıksu dengeleme havuzuna iletilmektedir.

Dengeleme Havuzu

60.000 m3/gün kapasiteye göre dizayn edilip inşası yapılan bu havuzda değişken debi ve kirlilik yüklerini belirli bir bekletme süresince ve karıştırıcılar sayesinde homojen hale getirilmektedir. 10.000 m3/gün kapasiteye sahip dengeleme havuzunda 2 adet 15 kW gücüne sahip 3 kanatlı karıştırıcı bulunmaktadır.

Burada homojen hale gelen atıksular ultrasonik seviye sensörü ile kontrol edilen 2 adet 33.1 kW lık 232 l/sn debiye sahip frekans konvertörle çalışan dalgıç tip pompalar bulunmaktadır. Bu pompalar fiziksel olarak kirliliği giderilmiş atıksuyu kimyasal arıtma ünitelerine iletmektedir.


سهم: