Anaerobik / Selektör Havuzu

Kimyasal çökeltme Havuzlarından savaklanan atıksular cazibe ile selektör dağıtım yapısından geçip Selektör Havuzlarına gelmektedir.

40.000 m3/gün kapasiteye göre 2 adet inşa edilen bu havuzlarda Son çökeltim Havuzlarının dibinde biriken Aktif çamurlar bu havuzlara geri devrettirilmekte ve ham atıksu ile aktif çamur ilk olarak bu havuzlarda karşılaşmaktadır.

Anaerobik şartların baskın olduğu bu ortamda mikroorganizmalar hayatta kalmak için vücutlarındaki orto-fosfatın bir kısmını bırakmaktadır, aerobik ortama geçtiğinde bıraktıklarından daha fazlasını bünyelerine alarak fosfor giderimi yapmaktadırlar.

Bu havuzun ikinci bir özelliği de ham atıksu/aktif çamurun kısa bekletme süresi sayesinde son çökeltim havuzlarında çökelme problemlerine neden olan flamentli mikroorganizmalarının oluşmasını önlemektir.

Bu havuzlarda 1 er adet 4 kW gücünde, 2 bıçaklı 2 adet muz tipi karıştırıcı bulunmaktadır.

Havalandırma Havuzu

Biyolojik arıtmadaki amaç; Atıksu içerisindeki organik maddeleri ( C, N ve P ) mikroorganizmalar yardımıyla karbondioksit, su ve yeni mikroorganizma hücrelerine dönüştürmektir. 

Biyolojik Arıtma için mikroorganizmaların temel ihtiyaçları olan besin maddelerinin ve oksijenin sisteme verilmesi gereklidir. 

Oksijen sisteme blowerlar tarafından hava verilmesi ile temin edilmektedir. Sisteme verilen hava aynı zamanda atık su ile mikroorganizma karışımının homojen olmasını sağlamaktadır

40.000m3/gün e göre 2 ayrı havuz olarak inşaatı yapılan havuzlar oksidasyon hendeği şeklinde çalışmaktadır. Bu havuzlarda Anoksik-Oksik zone birbirini takip ederek mikroorganizmalar tarafından Karbon Azot ve Fosfor giderimi yapılmaktadır.

Havalandırma havuzlarında MLSS ( biyokütle ) ve çO konsantrasyonu sabit tutulmaya çalışılmaktadır. Havalandırma havuzlarında oksijen kontrolü oksijenmetreler sayesinde frekans konvertör ile çalışan blowerlar tarafından otomatik olarak  gerçekleşmektedir.

Sistemi diğer arıtma tesislerinden farklı kılan bir özellik ise herhangi bir difüzörün zarar görmesi durumunda sadece o difüzör kümesi uygun aparatlar yardımıyla havuz dışına alınıp bakımı yapılmaktadır. Havuzları tamamen boşaltmaya gerek kalmamaktadır.

Havuzlarda su hareketini ve homojen karışımı sağlamak üzere 5 er adet 15 er kW lık çift kanatlı 63 devir/dakika hıza sahip karıştırıcılar bulunmaktadır.

DSCF5333

Son çökeltim Havuzu

40.000 m3/gün kapasiteye göre 2 ayrı havuz olarak inşaatı yapılan Son çökeltme Havuzlarının çapları 36 m dir. 0,78 m3/m2/sa yüzey yüküne göre dizayn edilen bu havuzlarda 2,4 m/dakika dönme hızına sahip 0,75 kW gücünde, 20 m uzunluğunda köpük ve çamur sıyırıcı bulunmaktadır. Bu havuzlarda Havalandırma havuzlarında oluşan aktif çamur flokları kendi ağırlığıyla çökeltilir ve çökelen aktif çamurun bir kısmı geri devrettirilerek selektör havuzlarına verilir fazla kısım ise aktif çamur pompaları yardımıyla çamur ara depolama tanklarına alınır. üstten savaklanan arıtılmış su çıkış debi ölçüm sistemine sonra yaklaşık 2,5 km lik deşarj hattıyla Vanvanlı Deresine deşarj edilmektedir.

DSC_1243

Aktif çamur Pompa İstasyonu (Geri Devir )

Son çökeltim havuzlarının tabanına çökelen aktif çamurlar 2 adet 232 l/sn debi ve 21 kW güce sahip 2 adet dalgıç pompa vasıtasıyla Havalandırma havuzlarındaki MLSS konsantrasyonunu sabit tutabilmek için selektör havuzlarına geri devir yaptırılır. Fazla aktif çamur ise 7.2 kW lık 2 adet fazla çamur pompaları ile çamur ara depolama tanklarına iletilir.

çıkış Debi ölçüm Sistemi

Son çökeltim havuzlarından savaklanan sular çıkış Parshall savağında debisi ölçüldükten sonra 2 det 232 l/sn lik kapasiteye sahip pompalar vasıtasıyla 2,5 km lik 1400 mm lik körüğe borularla Vanvanlı Deresine deşarj edilmektedir.


سهم: