01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan « Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik » gereği Arıtma Tesisimiz için; enerji teşviki alınmaktadır.

سهم: