Bölge Müdürlüğümüz,  Harita - İmar Müdürlüğü tarafından;
 

 • Bölgemiz Sınırlan içerisinde sayısal haritaların yapımı ve güncelleştirilmesi
 • İmar uygulamalarına ilişkin çalışmalar (ifraz, tevhit,parselasyon)
 • İmar uygulamalarına esas teşkil edecek olan etüd çalışmaları,
 • Bölgemizin genişleme programlarını gerçekleştirmek için kamulaştırma haritalarının hazırlanması,
 • Cadde ve parsellerin numara ve isimlendirme,adres bilgilerinin belirlenmesi,
 • Yönetim kurulu gündeminde birimimizle ilgili konular hakkında bilgi,belge ve raporların hazırlanması
 • Parsel ve inşaat sınırlarının aplikasyonu,
 • Su basman kotunun verilmesi
 • İmar durum belgesi (imar çapı) verilmesi
 • Altyapı ve imar anlaşmalarının yapılması
 • Parsel tahsis belgesinin verilmesi.
 • Tapu muamelelerinin gerçekleştirilmesi

Hizmetleri verilmektedir.

Harita İmar Müdürü

Adı - Soyadı:  Ahmet BULUT
Mesleği: Harita  Mühendisi
Telefon: 0 (352) 321 11 00
E-posta: a.bulut@kayseriosb.org

سهم: