Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Açılarak, Öğrenci Kayıtlarına Başlandı …

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazır hale getirilen ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ( METEM ) adı altında faaliyetine başlanılan okul, sanayinin ihtiyaç duyduğu, kaliteli ve nitelikli eleman ihtiyacının daha verimli, kaliteli ve beklenen ölçüde karşılanmasına sağlamak amacıyla, Valimiz Sayın Süleyman Kamçı’nın olurları ile, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “ Devir Protokolü “ sonucu, MEB’den geri alınarak, bizzat Kayseri OSB’nin öncülüğünde “ ÖZEL KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ “ olarak, 2017–2018 eğitim-öğretim yılında faaliyetine başladı.

Okulun Özel Teknik Kolej haline dönüştürülmesinin amaçları hakkında bilgi veren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan;

“ Ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan değişim ve gelişime ayak uydurabilmek için, aynı hızla mesleki ve teknik eğitime olan bakış açısında esaslı bir revizyona ihtiyaç olduğunu,  genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamanın, ekonomiye kaliteli ve vasıflı eleman yetiştirmenin, ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin, onların bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını kazandıran mesleki ve teknik eğitimin, ülkemizin geleceği için hiç ihmal edilemeyecek kadar önemli bir mesele olduğunu, mesleki eğitimde temel beceri kazanımlarının kuvvetlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu, özel sektörün meslek eğitiminin tasarım sürecinden öğrenci istihdam edilene kadar işbirliği içinde ve tam bir ahenk içinde olmalarının büyük önem arz ettiğini,

Kayseri OSB’nin katkıları ile hazır hale getirilen; eğitim binaları, öğrenci yurdu, atölyeleri, laboratuvarları, spor kompleksleri ve diğer sosyal  donatıları ile ülkemizin en modern  fiziki imkan ve altyapısına  sahip olan söz konusu okulun 2017 - 2018 eğitim – öğretim yılından itibaren “ ÖZEL KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ “ ne dönüştürülmek suretiyle, diğer Özel Teknik Kolejlerde olduğu gibi,  mesleki ve teknik eğitim-öğretim alanında öncü, örnek, farklı ve söz sahibi bir kurum haline getirilmesinin hedeflendiğini, bu sayede sanayicinin emanetine sahip çıkılarak, ihtiyaç ve beklentilerini beklenen ölçüde karşılayacaklarını “ belirtti.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibarıyla “Makine Teknolojisi”, “Elektrik-Elektronik Teknolojisi”, “Metal Teknolojisi” ve “Mobilya ve İç Mekan Tasarımı” alanlarında faaliyet gösteren Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde öğrenci kayıtlarına başlanmış olup, www.kayseriosbteknikkolej.org -  0 ( 352 ) 290 70 03  adresinden  iletişim kurulabilir.

Kayseri OSB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüPaylaş: