Saygıdeğer Sanayicilerimiz;

Bölgemiz sınırları içerisinde, muhtelif büyüklüklerde 16 adet toplamda 98.000 m² sanayi parselimiz mevcuttur.

Söz konusu parseller için yazılı talepler alınmakta olup, yeterli talebin oluşması halinde, uygun bir tarihte  “ Açık Teklif Usulü”  ile ihaleye çıkılacaktır.

Saygı ile duyurulur.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü


Paylaş: